• By شبکه سمن
  • Cause in
شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه به مناسبت روز جهانی کار داوطلبانه در روز 14 آذرماه 1397 اقدام به برگزاری نشستی با حضور سازمان های مردم نهاد و فعالان مدنی در این حوزه نموده است. در این نشست تخصصی و مطبوعاتی که در محل انجمن احیاء ارزشها برگزار شد پیرامون سه محور اصلی مفهوم و ضرورت، فرصت ها و محدودیت های کار داوطلبانه در جامعه گفتگو شد.
  • By شبکه سمن
  • Cause in
هشتمین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه راس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۷ واقع در اتاق بازرگانی صایع، معادن و کشاورزی ایران به میزبانی جامعه نیکوکاری ابرار با حضور ۲۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل برگزار شد.
  • By شبکه سمن
  • Cause in
چهارمین و آخرین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه سال 1396 در تاریخ 1396/12/08 رأس ساعت 8:40 دقیقه صبح پیرو دعوتنامه کتبی و با نوزده نفر عضو اصلی، 2 نفر عضو علی البدل و 2 نفر وکالت از عضو علی البدل آغاز گردید.