۲۶ بهمن @ ۰۳:۰۰ ب.ظ - ۰۶:۰۰ ب.ظ
 موضوع " کار داوطلبانه در سازمان‌های مردم‌نهاد : بررسی فرصت‌ها readmore...
۱۸ آبان @ ۰۸:۰۰ ق.ظ - ۰۵:۰۰ ب.ظ
گزارش دومین نشست علمی، تخصصی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و readmore...
۱۲ آبان @ ۱۰:۴۰ ق.ظ - ۰۹:۵۰ ب.ظ
با موضوع " چالش ها و راهکارهای استفاده از نیروهای readmore...
۱۲ مهر @ ۱۰:۴۰ ق.ظ - ۰۹:۵۰ ب.ظ
شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در راستای یکی از readmore...
۰۴ مرداد @ ۱۰:۴۰ ق.ظ - ۰۹:۵۰ ب.ظ
در راستای هم اندیشی، هم افزایی و توسعه تعاملات میان readmore...
۲۰ اردیبهشت @ ۱۰:۴۰ ق.ظ - ۰۹:۵۰ ب.ظ
شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه با هدف توسعه ظرفیت readmore...
۰۴ اردیبهشت @ ۱۰:۴۰ ق.ظ - ۰۹:۵۰ ب.ظ
محسن جلالپور رئیس اتاق ایران با حضور در نشست اعضای readmore...
۲۶ تیر @ ۱۰:۴۰ ق.ظ - ۰۹:۵۰ ب.ظ
باموضوع : شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه یک بازوی readmore...