۱۴ دی @ ۰۸:۰۰ ق.ظ - ۰۵:۰۰ ب.ظ
شبكه ملي موسسات نيكوكاري و خيريه پانل "بررسي راهكارهاي مديريت readmore...
۱۴ دی @ ۱۰:۴۰ ق.ظ - ۰۹:۵۰ ب.ظ
در تاریخ 14 دی ماه پنلی با عنوان سازمان های readmore...
۰۹ دی @ ۱۰:۴۰ ق.ظ - ۰۹:۵۰ ب.ظ
باموضوع : فرصت های پیش رو و الزامات مدیریتی سازمان readmore...