دسته : اخبار

دکتر سراج‌زاده: جامعه‌شناسی مردم‌مدار به مثابه یک کنشگر اجتماعی و نزدیکترین به جامعه مدنی است