« اساسنامه شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه»

پیوندها، ارتباطات بین مردم و همبستگی عمومی، بعنوان یک منبع حیاتی و ثروت ملی است که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، باعث نزدیکی انسان‌ها به یکدیگر و همگرائی اجتماعی می‌گردد. امروزه شبکه‌ها نقش ارزنده‌ای را درعرضه و به اشتراک گذاشتن دستاوردها، ایده‌ها و تجارب موفق به عنوان تولید کننده سرمایه اجتماعی ایفا می‌کنند که عمدتاً‌ مبتنی‌ بر عوامل‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ است. وجوه گوناگون پیوندها، همکاری، اعتماد متقابل وارتباطات میان اعضای یک شبکه موجب تحقق اهداف اعضاء می‌شود و می‌تواند خلاقیت بین اعضاء و سازما‌ن‌های مختلف را تقویت کرده و راههای جدیدی برای تبیین آنها به وجود آورد.

شبکه ملی موسسات نیکوکاری طبق ماده ۱۹ آیین نامه سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) «مصوب هیات محترم وزیران» به شماره ۲۷۸۶۲ /ت ۳۱۲۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۵/۸ به صورت داوطلبانه و به منظور برقراری ارتباط بین اعضاء و در راستای توسعه فرهنگ اجتماعی و نیکوکاری، ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت، افزایش تعامل و همکاری موسسات نیکوکاری و خیریه، شناسایی و ارائه راهکار برای رفع مسائل ومشکلات، تعامل با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برای توسعه کمی و کیفی نیکوکاری و خیریه اقدام به این امر مهم نموده است.

فصل اول – کلیات و اهداف

ماده ۱.

«شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه» که به اختصار «شبکه» نامیده خواهد شد، براساس مفاد این اساسنامه تأسیس و فعالیت می‌کند.

ماده ۲.

شبکه مجموعه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) و مؤسسات نیکوکاری مستقل و فعال در حوزه‌های مختلف است، و برای توانمندسازی و توسعه ظرفیت اعضاء فعالیت می‌کند. کلیه فعالیت‌های شبکه غیرسیاسی، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرتجاری است.

ماده ۳.

محدوده فعالیت شبکه در سطح ملی است.

ماده ۴.

محل: مرکز اصلی شبکه در استان تهران –  شهرستان تهران به نشانی: خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه چهارم، پلاک ۱۸، واحد ۱۱ (طبقه چهارم) –  واقع است و درصورت لزوم می‌تواند پس از کسب مجوز ازمرجع صدور پروانه برابر مقررات درسایر نقاط داخل و یا خارج کشور نمایندگی ایجاد نماید.

ماده ۵ .

شبکه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می‌دارد.

ماده ۶ .

مدت فعالیت شبکه از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده ۷ .

سرمایه اولیه شبکه مبلغ صد و چهل میلیون ریال است که از سوی هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده است.

ماده ۸ .

هیأت مؤسس شبکه شامل تعداد یازده سمن و یا مؤسسه خیریه و نیکوکاری است که حائز شرایط لازم بوده و برای تهیه مقدمات تأسیس شبکه اقدام کرده و بعد از تأسیس و برگزاری اولین مجمع مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.

ماده ۹.

مأموریت و اهداف شبکه:

مأموریت شبکه  توسعه ظرفیت و توانمندسازی اعضاء ،ارتقای سطح تعامل و همکاری بین اعضا و یکپارچه سازی و تثبیت نقش وجایگاه مدنی اعضا است.

شیوه‌های اجرای هدف:

۱- احیاء و توسعه نقش مشورتی اعضاء و دیگر تشکل‌های مردم نهاد در پی ریزی سیاست‌های کشور

۲- ارائه مشاوره، پیش نهاد و طرح به ارگانها و نهادها جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی تشکل‌های مردم نهاد

۳- کمک به افزایش اعتبار علمی و توسعه ظرفیت مدیریتی و توانمندسازی اعضاء و دیگر تشکل‌های مردم نهاد

۴- کمک به اصلاح قوانین و تحکیم موقعیت و تثبیت جایگاه تشکل‌های مردم‌نهاد ومؤسسات خیریه وعام المنفعه

۵- کمک به بهره مندی اعضاء از تجارب یکدیگر از طریق اجرا و انتشار مطالعات کاربردی و مستندسازی نمونه‌های موفق

۶- سنجش نیازهای جامعه و یافتن زمینه های مناسب برای توسعه فعالیت اعضاء و یا راه‌اندازی مؤسسات جدید

۷- طراحی و پیشنهاد الگوهای راهبری مناسب مؤسسات خیریه و مردم‌نهاد

۸- ترویج و اشاعه فرهنگ خدمات داوطلبانه در اقشار مختلف در سطح ملی

۹- کمک به ساماندهی خدمات نیکوکاری بنگاه‌های اقتصادی و ترغیب و ترویج مسئولیت اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی

۱۰- تعامل و همکاری با نهادهای مدنی معتبر خارج از کشور جهت انتقال تجربیات و فعالیت‌های خیرخواهانه مشترک

۱۱- کمک در اجرای طرح‌های توسعه اجتماعی کشور

۱۲- کمک به ایجاد شفافیت در عملکرد مالی واجرایی مؤسسات خیریه و نیکوکاری

۱۳- تهیه بانک اطلاعات مؤسسات خیریه نیکوکاری

۱۴- آسیب‌شناسی مؤسسات خیریه و نیکوکاری وارائه راهکار برای رفع مسائل و مشکلات

۱۵- طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی برای سمن‌ها و مؤسسات خیریه و نیکوکاری

۱۶- انتشار مجلات و کتب تخصصی وایجاد پایگاه‌های اطلاع رسانی وانجام مطالعات و پژوهش

ماده ۱۰ .

شرایط عضویت:

۱-دارای شخصیت حقوقی و مجوز فعالیت صادره از سوی یکی از مراجع ذیصلاح؛

۲- فعالیت آنها غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرتجاری و غیرسیاسی باشد؛

۳- خدماتی داوطلبانه، نیکوکارانه، خیرخواهانه و بشردوستانه به جامعه ارائه دهند؛

۴- حداقل دو سال از زمان اخذ مجوز آنها گذشته باشد؛

۵ – اساسنامه و مرامنامه مصوب مجمع شبکه را پذیرفته و حق عضویت را پرداخت نماید؛

۷- درخواست کتبی خود را که به تأیید هیأت مدیره سمن رسیده برای عضویت در شبکه ارائه دهد؛

تبصره۱-  بدیهی است درصورت تغییر شرایط عضویت و یا عدم پرداخت حق عضویت سالانه عضویت سمن در شبکه معلق خواهد شد.

تبصره۲– سمن‌ها میتوانند انصراف از عضویت خود را با درخواست کتبی که به تأئید هیأت مدیره‌شان رسیده است به شبکه اعلام کنند.

ماده ۱۱.

تمامی سمن‌ها و مؤسسات نیکوکاری و خیریه کشور می‌توانند به عضویت شبکه در آیند.

اعضاء رسمی: مؤسساتی که دارای شرایط عضویت طبق مفاد ماده ۱۰ فوق هستند. این اعضاء دارای حق رأی در مجمع عمومی  هستند.

اعضاء غیررسمی: مؤسساتی که فاقد بعضی از شرایط عضویت هستند ولیکن با تشخیص هیأت مدیره فعالیت آنها در راستای مأموریت شبکه بوده و می@توانند در پیشبرد اهداف مثمر ثمر واقع شوند. این مؤسسات فاقد حق رأی در مجمع عمومی هستند.

فصل دوم: ساختار

ماده۱۲.

ارکان شبکه عبارتند از:

 • مجمع عمومی
 • شورای مرکزی
 • هیأت مدیره
 • بازرسان

ماده ۱۳.

مجمع عمومی مؤسس همان هیأت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست:

 • رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین تأدیه سرمایه لازم؛
 • تصویب طرح اساسنامه شبکه و درصورت لزوم اصلاح آن؛
 • انتخاب اولین مدیران و بازرسان شبکه؛
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای اعضاء تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد؛

تبصره ۱-  مجمع عمومی مؤسس با اکثریت نسبی رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت دو سـوم آراء حاضـرین بـا تأئیـد مرجـع صـدور پروانـه و‬ دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می‌شود.‬

ماده ۱۴.

مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی عادی متشکل از اعضاء و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی و یا فوق العاده تشکیل می‌شود. با توجه به اینکه اعضای شبکه شخصیت‌های حقوقی هستند، لازم است هر عضو نماینده خود را جهت شرکت در هر مجمع عمومی بصورت جداگانه و کتبی وبا امضای مجاز سمن معرفی نماید. هر فرد تنها می تواند نماینده یک عضو باشد.

ماده ۱۵.

مجمع عمومی عادی سالانه در آبان ماه هرسال تشکیل خواهد شد، و با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت می یابد. مگر در صورتی که اخذ تصمیم و رأی گیری در دستور جلسه باشد، جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضای رسمی در نوبت اول، و یک سوم در نوبت دوم رسمیت یافته و با حضور هر تعداد اعضاء در نوبت سوم تشکیل و رسمی خواهد بود.

تبصره ۱- در صورتی که در هر جلسه اکثریت لازم حاصل نشد، جلسه بعدی به فاصله حداقل ۱۵  (پانزده) روز تشکیل خواهد یافت.

تبصره ۲- اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آراء حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد.

تبصره ۳ ـ مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای شورای مرکزی، هیأت مدیره یا بازرس (ها) یا به درخواست یک پنجم اعضاء (در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید) با تعیین دستور جلسه تشکیل گردد.

تبصره ۴ ـ دعوت برای مجامع عمومی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیرد .

ماده ۱۶.

وظایف مجمع عمومی عادی:

 • انتخاب اعضای شورای مرکزی ( اصلی و علی البدل)؛
 • استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی، هیأت مدیره و بازرسان؛
 • عزل اعضای شورای مرکزی؛
 • تصویب خط مشی کلی شبکه پیشنهادی شورای مرکزی
 • تصویب برنامه های بلندمدت ۵ ساله و بیشتر پیشنهادی شورای مرکزی
 • رسیدگی به شکایات اعضا و یا هیأت مدیره از شورای مرکزی

تبصره : متقاضی عضویت در شورای مرکزی باید از مدیران عامل یا اعضاء هیأت مدیره سمن‌های عضو رسمی و فعال دارای مجوز فعالیت استانی و یا ملی معتبر باشد، و تقاضای خود را با مصوبه هیأت مدیره سمن عضو و برگ معرفی خود با شرح سوابق شخصی و کاری حداقل یک هفته قبل از مجمع مربوطه به دبیرخانه جهت اطلاع هیأت مدیره و آشنایی اعضاء شبکه به شبکه تسلیم و رسید دریافت نماید.

ماده ۱۷ .

مجمع عمومی فوق‌العاده:

مجمع عمومی فوق‌العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

۱ ـ با درخواست اکثریت اعضای شورای مرکزی، هیأت مدیره یا بازرسان؛

۲ ـ با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.

تبصره ۱ـ اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول، همان شرایط مجمع عمومی عادی هستند، در نوبت دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء، و نوبت سوم با حضور بیش از یک پنجم اعضاء که حق رأی دارند تشکیل می‌گردد.

تبصره ۲ ـ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۸.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

۱ ـ تصویب تغییرات اساسنامه؛

۲ ـ بررسی و تصویب یا رد انحلال؛

ماده ۱۹.

مجامع عمومی توسط رئیس هیأت مدیره (در صورت حضور) آغاز و توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود، ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر درمواقعی که انتخاب یا عزل اعضای شورای مرکزی در دستور جلسه مجمع باشد، که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضای رسمی حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین اعضاء رسمی حاضر در جلسه انتخاب خواهند شد، ولی منشی جلسه می‌تواند از اعضاء نباشد.

تبصره ۱ ـ در صورتی که انتخاب اعضاء شورای مرکزی در دستور کار باشد، اعضای هیأت رئیسه مجمع نباید از بین کاندیداهای شورای مرکزی باشد.

تبصره ۲ ـ مجامع عمومی عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.

تبصره ۳ – رای گیری در مجمع عمومی فوق العاده و همچنین زمان انتخاب اعضاء شورای مرکزی در مجمع عمومی عادی کتبی و مخفی بوده و برای مابقی موارد با تشخیص هیأت رئیسه بصورت کتبی یا علنی خواهد بود.

ماده ۲۰ .

شورای مرکزی دارای ۴۰ عضو رسمی و ۱۰ عضو علی البدل است، که از سوی مجمع عمومی برای مدت ۳ سال انتخاب شده و اختیارات و وظایف زیر را دارد.

۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره و انتخاب بازرسان (اصلی و علی البدل)؛

۲ ـ استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرسان؛

۳ ـ تعیین خط مشی شبکه؛

۴ ـ بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره؛

۵ ـ تصویب ترازنامه و بودجه شبکه؛

۶ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌ها؛

۷ ـ عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان؛

۸ ـ تعیین حق عضویت؛

۹ ـ تصویب انتشار نشریه؛

۱۰ – تعیین سقف مجاز انجام معاملات هیأت مدیره؛

۱۱- رسیدگی به شکایات اعضا از عملکرد و مصوبات هیأت مدیره

تبصره ۱- متقاضی عضویت در هیأت مدیره باید از مدیران عامل یا اعضاء هیأت مدیره سمن های عضو رسمی و فعال دارای مجوز ملی و یا استانی و با حداقل ۵ سال سابقه در سمن‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیریت عامل بدون سوء سابقه مؤثر قضائی و مالی باشد و تقاضای خود را با مصوبه هیأت مدیره سمن عضو و برگ معرفی خود با شرح سوابق شخصی و کاری متذکر به عدم سوء سابقه مؤثر قضائی و مالی حداقل یک هفته قبل از مجمع مربوطه به دبیرخانه جهت اطلاع هیأت مدیره و آشنایی اعضاء شبکه به شبکه تسلیم و رسید دریافت نماید.

تبصره۲ – تا هنگامی که تعداد اعضای رسمی شبکه به ۱۰۰  عضو نرسیده، وظایف شورای مرکزی برعهده مجمع عمومی خواهد بود هیأت مدیره موظف است بلافاصله پس از رسیدن تعداد اعضاء به حد نصاب نسبت به تشکیل مجمع عمومی عادی برای انتخاب اولین شورای مرکزی اقدام نماید.

تبصره ۳ ـ جلسات شورای مرکزی با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۴ـ شرکت اعضای شورای مرکزی در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی و ۵ جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

ماده ۲۱.

جلسات شورای مرکزی توسط رئیس هیأت مدیره (درصورت حضور) آغاز و توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و دو ناظر  و یک منشی اداره می‌شود. ریاست جلسه شورای مرکزی با رئیس هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضاء هیأت مدیره یا کلیه آنها در دستور جلسه شورا باشد که در این صورت رئیس جلسه شورای مرکزی از بین اعضای حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین اعضاء رسمی انتخاب خواهند شد، ولی منشی جلسه می‌تواند از اعضاء نباشد.

تبصره : اعضاء هیأت رئیسه نباید از کاندیداهای هیأت مدیره باشد.

ماده ۲۲  .

مصوبات شورای مرکزی در چارچوب اختیارات این اساسنامه به منزله مصوبات مجامع عمومی شبکه است.

ماده ۲۳.

در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای شورای مرکزی، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده شورای مرکزی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد اعضای شورای مرکزی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود، مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید.

ماده ۲۴ .

شورای مرکزی حداقل هر ۳ ماه یکبار جلسه رسمی خواهد داشت بطوری که یک نوبت آن حتمأ در آبان ماه جهت انجام وظائف قانونی مربوط به سال مالی مؤسسه تشکیل گردد.

جلسه فوق العاده شورای مرکزی می تواند بنا به ضرورت به تشخیص رئیس یا نایب رئیس و یا درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و یا یک پنجم اعضاء شورای مرکزی و یا بازرسین با تعیین دستور جلسه تشکیل گردد. دعوت ازاعضای شورای مرکزی جهت جلسات فوق العاده میبایست حداقل ۷ روز قبل از تشکیل جلسه انجام پذیرد.

تبصره : نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آئین نامه داخلی است که به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.

ماده  ۲۵ .

هیئت مدیره:

شبکه دارای هیأت مدیره ای مرکب از  ۷ نفر عضو اصلی و  ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود، که توسط شورای مرکزی از بین اعضای رسمی داوطلب انتخاب می گردد. بطوری که حداقل ۴  نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره از اعضای همان شورای مرکزی باشد.

تبصره ۱ ـ جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ ـ شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه وبدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی یا ۶ جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

ماده ۲۶ .

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد هیأت مدیره یا بازرسان به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد در جلسات عادی ویا فوق العاده شورای مرکزی حسب مورد در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضاء برگزار خواهد گردید.

ماده ۲۷ .

جلسات هیأت مدیره بطور مرتب و حداقل ماهی ۲ بار طبق جدول زمانبدی شده تشکیل می‌شود. علاوه برآن بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. دعوت از اعضای هیأت مدیره جهت جلسات فوق العاده می‌بایست حداقل ۷۲  ساعت قبل از تشکیل جلسه به صورت کتبی انجام پذیرد.

تبصره : نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.

ماده ۲۸ .

اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می‌دهند از بین خود یک نفر رئیس ویک نفر نایب رئیس که از اعضای شورای مرکزی نیز باید باشند و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود. حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آئین نامه ای که به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید مشخص مینماید.

تبصره ۱ـ هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمتها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

تبصره ۲ ـ مدیرعامل نمی‌تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد.

تبصره ۳ ـ هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت‌های مذکور عزل کند.

تبصره ۴ ـ هیأت مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضای هیأت مدیره تعریف نماید.

ماده ۲۹ .

هیأت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

ماده ۳۰ .

هیأت مدیره نماینده قانونی شبکه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل است:

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی، افتتاح حساب در بانک‌ها طی انجام تشریفات قانونی، تعقیب جریانات قضایی، اداری وثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده، به طورکلی هیأت مدیره می‌تواند هراقدام و معامله ای راکه ضروری بداند انجام دهد مگر در موردنقل و انتقال اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب شورای مرکزی است.

همچنین هیأت مدیره موظف است قبل از پایان تصدی خود و یا بازرسان، هماهنگی لازم را برای تشکیل جلسه شورای مرکزی و برگزاری انتخابات بعمل آورد. هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار باید دستور کار شورای مرکزی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضاء را به اطلاع مرجع صدور پروانه برساند و پس از برگزاری جلسه و انتخاب هیأت مدیره جدید مراتب را به اطلاع مرجع صدور پروانه برساند وهیأت مدیره قدیم حداقل دو ماه پس از انتخاب هیأت مدیره جدید مسئولیت خود را کماکان داراست وجلسات با امکان حضور بدون رأی اعضاء جدید برگزار می‌شود و نهایتا طی صورت جلسه‌ای مسئولیت به هیأت مدیره جدید انتقال یابد. مسئولیت هیأت مدیره جدید پس از انتشار روزنامه کثیر الانتشار آغاز می‌گردد.

تبصره ۱ – هماهنگی و مقدمات دعوت و برگزاری جلسات شورای مرکزی و مجامع عمومی با رعایت ضوابط اساسنامه از وظائف هیأت مدیره می‌باشد.

تبصره  ۲ – جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء و شورای مرکزی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را داراست.

تبصره ۳ – هیأت مدیره موظف است آیین نامه های مربوط به مفاد این اساسنامه را تهیه و به تصویب شورای مرکزی جهت اجرا برساند.

تبصره ۴ – آئین نامه‌هایی که در مورد نحوه انتخاب اعضای شورای مرکزی و یا حق عضویت باشد پس از تایید شورای مرکزی به تصویب مجمع عمومی عادی نیز باید برسد.

ماده ۳۱ .

شبکه دارای ۲ نفر بازرس اصلی و ۱ نفر بازرس علی البدل است که توسط شورای مرکزی با رأی کتبی وبرای مدت یک سال انتخاب می‌گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۳۲ .

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:

۱ ـ کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه از فعالیت اجتماعی محروم باشند؛

۲ – اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شبکه؛

۳ ـ اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛

۴ ـ همسر اشخاص مذکور در بند ۲؛

ماده ۳۳ .

وظایف بازرس به شرح ذیل است :

۱ ـ بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای شورای مرکزی و مجمع عمومی؛

۲ ـ مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای شورای مرکزی و مجمع عمومی؛

۳ ـ گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به شورای مرکزی و مجمع عمومی؛

۴ ـ اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار شورای مرکزی و مجمع عمومی گذاشته اند؛

۵ ـ سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است؛

تبصره ـ بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید؛

ماده ۳۴ .

بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را در محل شبکه در مورد عملیات شبکه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده ۳۵ .

هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.

ماده ۳۶ .

هیأت مدیره فردی را به عنوان مدیرعامل انتخاب و قسمتی از اختیارات و مسئولیت خود را به وی تفویض می‌نماید. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شبکه و مجری مصوبات هیأت مدیره است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف شبکه حق امضاء دارد.

تبصره ۱ ـ عزل مدیرعامل از اختیارات هیأت مدیره است.

تبصره ۲ ـ دوره تصدی مدیرعامل از مدت مسئولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود ولیکن انتخاب مجدد او بلامانع میباشد. مدیر عامل در صورت انقضاء مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.

تبصره ۳ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و خزانه دار و رئیس هیأت مدیره و با مهر شبکه در چارچوب مصوبات هیأت مدیره معتبر خواهد بود.

تبصره ۴ – در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رأی می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده ۳۷ .

شبکه دارای شوراهای تخصصی و مشورتی است که تعداد، ترکیب، نحوه انتخاب و شرح وظایف آن ها از سوی هیأت مدیره پیشنهاد و به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید. هیأت مدیره می‌تواند در صورت صلاحدید بخشی از وظایف خود را به این شورا ها تفویض نمایند.

فصل سوم ـ بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۸ .

بودجه شبکه از طرق زیر تأمین می‌شود:

الف) هبه، حبس، ثلث، وقف و اعانه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل وخارج کشور؛

ب) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه شبکه؛

ج) حق عضویت اعضاء؛

تبصره : کلیه وجوه حاصله متعلق به شبکه بوده وحقی برای اعضاء ایجاد نمی‌کند.

ماده ۳۹ .

شبکه مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارائه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید شبکه موظف به ارائه آن است.

تبصره ۱ـ هیأت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در  بانک‌های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب نگهداری کند.

تبصره ۲ـ سال مالی شبکه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان شهریور ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت شهریور ماه خواهد بود.

تبصره ۳- کلیه مدارک پرونده‌ها و مکاتبات در دفتر مرکزی شبکه نگهداری می‌شود.

تبصره ۴ – مدیران و وابستگان طبقات اول و دوم آنان حق معامله با شبکه را ندارند.

تبصره ۵  ـ مکاتبات رسمی شبکه با امضای مدیرعامل یا در غیاب ایشان رئیس هیأت مدیره و با مهر شبکه صورت می‌پذیرد.

تبصره ۶ ـ مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره وشورای مرکزی در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ، ثبت وبه امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده ۴۰ .

هیأت مدیره مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را پس از تصویب مجمع عمومی به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و سپس نسبت به انجام تشریفات اداری ثبت اقدام نماید.

ماده ۴۱ .

هیأت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره‌های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صدور پروانه فعالیت اعلام نماید.

ماده ۴۲ .

شبکه دارای سربرگ، مهر و آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد. هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.

تبصره :  هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد.

ماده ۴۳ .

انحلال : در صورت انحلال شبکه، مجمع عمومی فوق‌العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیأت تسویه انتخاب واین هیأت موظف خواهد بود با نظارت نماینده وزارت امور اقتصادی ودارایی، پس از رسیدگی به حسابها و تسویه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی شبکه را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره ۱ ـ مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچگونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی شبکه را ندارند و بعد از انحلال مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی شبکه را به مؤسسات خیریه و عام المنفعه دیگر با تصویب مجمع و نظارت مرجع صدور پروانه واگذار نماید.

تبصره ۲ ـ تسویه حساب‌های مربوط به شبکه بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۳ ـ هیأت تسویه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تسویه انتخاب می‌کند.

تبصره ۴ ـ مدیر تسویه موظف است یک نسخه از گزارش تسویه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکت‌ها ارائه نماید.

ماده ۴۴ .

چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه‌های دولتی باشد، شبکه موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده ۴۵  .

به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و عمومات قوانین مدنی عمل خواهد شد.

ماده ۴۶ . این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۶ ماده و ۴۷ تبصره در نشست مورخ  ۱۳۹۴/۰۸/۲۵  هیأت مؤسس به تصویب رسید.