دوره آموزشی بازرس قانونی
دوره مدیریت سازمان های مردم نهاد
کارگاه آموزشی سمن ها- پروژه هلال احمر