*ارزش‌های محوری شبکه ملی*

واژه اختصاری: شبکه

ش:

شفافیت و پاسخگویی

ب:

بی‌طرفی و حفظ استقلال

ک:

کرامت ذینفعان

ه:

همکاری و مشارکت جمعی

درباره ما

شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه با عضویت بیش از 200 سازمان مردم نهاد طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیأت دولت به شماره 27862/ت 31281 مورخ 8/5/1384، به صورت داوطلبانه و دموکراتیک در تاریخ 19 اردیبهشت 1395 با اخذ مجوز از وزارت کشور تأسیس شده است، و در راستای توسعه پایدار کشور می کوشد به عنوان پل ارتباطی میان مؤسسات مردم نهاد و سایر بخش های حکمرانی ایفای نقش نماید.

نام ما برگرفته از چیست؟

نام شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه یادآور مفهوم یکپارچه سازی، همگرایی، ارتباط و تعامل و هم افزایی بین اعضا (سازمان های مردم نهاد و خیریه) است که در جهت توسعه پایدار کشور تلاش می کنند.

آیا شبکه ملی توسط دولت اداره می گردد؟

اگر بخش حاکمیت و دولت را سازمان های بخش اول، و بخش خصوصی را سازمان های بخش دوم بدانیم، تشکل ها، اصناف، انجمن های علمی، مؤسسات مردم نهاد، خیریه ها و … در بخش سوم قرار می گیرند. شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه نیز متشکل از سازمان­ های مردم نهاد و خیریه، جزو سازمان های بخش سوم محسوب می شود که به صورت کاملاً مستقل از بخش های دولتی و خصوصی به صورت داوطلبانه و دموکراتیک شکل گرفته و با هدف توسعه ظرفیت سازمان های مردم نهاد و تثبیت نقش و جایگاه مدنی آن ها فعالیت می کند.

مأموریت؛ شبکه ملی چه کاری انجام می دهد؟

 • ظرفیت سازی و توان افزایی سازمان های مردم نهاد
 • تقویت ارتباطات، همکاری و هم افزایی بین سمن ها
 • تثبیت نقش و جایگاه مدنی سازمان های مردم نهاد در مسیر توسعه پایدار کشور
 • مطالبه گری (Advocacy) و تعامل برد-برد با نهادهای دولتی و غیردولتی
 • مشارکت فعال در تدوین سیاست ها و برنامه های توسعه کشور
 • ترویج فرهنگ نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی فردی و سازمانی
 • توسعه فرهنگ گفتگو، هم شنوی و تفکر جمعی

چشم انداز 10 ساله شبکه ملی چیست؟

اینکه شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه، خانه ای امن برای سازمان های مردم نهاد و مشاوری قابل اعتماد برای حاکمیت، بخش خصوصی و سازمان های بخش سوم برای حل مسائل اجتماعی کشور باشد.

 

مدارک عضویت:

 • درخواست عضویت با تکمیل فرم عضویت در وبسایت شبکه ملی
 • آگهی تأسیس سازمان مردم نهاد
 • آخرین آگهی روزنامه رسمی
 • تصویر مجوز مؤسسه
 • لوگو مؤسسه

 

سازمان مردم نهاد چیست؟

سمن ها (سازمان های مردم نهاد) یا NGO ها (non-governmental organization )، گروه هایی هستند که توسط اعضای جامعه، بدون هیچ عنوان دولتی و یا موقعیت شغلی، برای اهداف اجتماعی، مدنی، اخلاقی، زیست محیطی و مواردی از این قبیل، تشکیل می شوند. این سازمان ها غیر انتفاعی هستند. سمن ها یا NGO ها، دارای یک هویت اجتماعی هستند. هر چند در ابتدا ممکن است توسط یک فرد تاسیس شوند، لیکن ماهیت اجتماعی آن ها را نمی توان انکار کرد. آن ها نوعی سازمان هستند؛ یعنی در آن ها تلاش جمعی هدفمند و فعالیت، با تقسیم کار و مسئولیت به وضوح وجود دارد.

• عضویت در NGO ها داوطلبانه است.

• تعیین اهداف و فعالیت ها، بر اساس مشورت و همفکری اعضاء صورت می گیرد.

• روابط اعضا مبتنی بر برابری حقوق است.

• این گروه ها نوعی واسطه میان دولت و مردم محسوب می شوند.

• فعالیت سمن ها و NGO ها، به صورت غیر انتفاعی بوده و برای کسب سود و منفعت انجام نمی گیرد.

 

تعریف سازمان مردم نهاد در «آئین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی»(تصویب‌نامه شماره۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱هـ ۸/۵/۸۴ هیئت وزیران):

«سازمان غیردولتی به تشکل‌هایی گفته می‌شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشد. موضوع فعالیت سازمان مشتمل بریکی از موارد علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، نیکوکاری و امورخیریه، بشردوستانه، امور زنان، آسیب دیدگان اجتماعی، حمایتی، بهداشت و درمان، توانبخشی، محیط زیست، عمران و آبادانی و نظایر آن، یا مجموعه‌ای ازآنها می‌باشد.»

راه ارتباط با ما