اعضای هیئت‌ مدیره

متولد سال 1332
لیسانس مهندسی کشاورزی؛ دانشگاه تهران
عضو هیئت مدیره جامعه نیکوکارى ابرار
عضو هیئت مؤسس جامعه نیکوکارى ابرار
کارشناس رسمی دادگستری

علی اصغر خامنوی
رئیس هیئت مدیره
محمد اولیایی

متولد سال 1348
دکترى تحلیل سیستم
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعى و حاکمیت شرکتى اتاق بازرگانى ایران
رئیس هیئت مدیره موسسه توان یاب

محمود اولیایى
نایب رئیس هیئت مدیره
علیرضا آتشک

متولد سال 1359
کارشناسى ارشد روانشناسى عمومى
مدیر اجرایى موسسه نیکوکارى رعدالغدیر
کارآفرین برتر اجتماعى کشور در حوزه افراد داراى معلولیت

علیرضا آتشک
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
اشکان تقی پور

متولد سال 1357
پسا دکتراى مدیریت کسب وکار؛ دانشکاه علامه طباطبایى (در حال تحصیل)
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره خیریه نیک کامان جمشید
عضو هیئت مدیره مجمع خیرین کشور
عضو کار گروه بین الملل جامعه خیرین مدرسه ساز کشور
معتمد و عضو شوراى مرکزى مشارکت هاى مردمى سازمان بهزیستى کشور

اشکان تقی پور
عضو هیئت مدیره
فریبا مهدیون

متولد سال 1336
لیسانس مهندسى برق؛ دانشگاه علم وصنعت
رئیس هیئت مدیره سماتک
عضو انجمن ملى زنان کارآفرین

فریبا مهدیون
عضو هیئت مدیره
محمد حسن داودی

متولد سال 1367
دکترى تخصصى مدیریت رفتار سازمانى؛ دانشگاه تهران (در حال تحصیل)
موسس ومدیر مدارس کودکان کار صبح رویش

محمد حسن داودی
عضو هیئت مدیره
پیمان مغازه

متولد سال 1342
لیسانس مهندسى مکانیک؛ دانشگاه امیر کبیر
مدیر عامل موسسه رحمان

پیمان مغازه
خزانه دار و عضو هیئت مدیره