اولین دوره انتخابات شورای مرکزی شبکه

دوشنبه ٩۶/٠۵/٢٣ نخستین مجمع عمومی این شبکه با دستور کار انتخاب شورای مرکزی(اولین دوره انتخابات شورای مرکزی شبکه)،در محل سالن همایش های مجتمع نیکوکاری رعد برگزار گردید.
در این مراسم ابتدا، علی اصغر خامنوی، رئیس هیئت مدیره شبکه، به سوابق تشکیل این شبکه اشاره و خاطر نشان نمود که تشکیل این شبکه حاصل چهار سال برگزاری جلسات و تلاشهای مستمر جمعی از سازمانهای مردم نهاد بود که نهایتا نتیجه تلاشها در اردیبهشت ٩۵ منجر به  ثبت رسمی این شبکه در وزارت کشور گردید. ایشان همچنین اشاره داشت که شبکه از مدت تاسیس شروع به عضو پذیری نموده است و هم اکنون دارای ١٠۴ عضو رسمی و ١٨عضو غیر رسمی است. ایشان در ادامه از جمله سیاستهای پیشنهادی برای تداوم شبکه را پرهیز از آلوده شدن به گرایش های سیاسی، قانونمداری، افزایش مشارکت اعضا و نقش آفرینی شبکه در ایجاد تعامل با حاکمیت و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای تقویت سازمانهای مردم نهاد و رفع موانع فعالیت آنها نام بردند.
در ادامه، فیروزه صابر، مدیر عامل شبکه ملی موسسات خیریه و نیکوکاری، ضمن خیر مقدم به سازمانهای مردم نهاد حاضر، میزبان جلسه را کلیه سازمانهای مردم نهاد حاضر دانسته و در ادامه به مرامنامه و اصولی که شبکه بر پایه آنها شکل گرفت،اشاره کردند.از جمله اصول مورد اشارهایشان، استقلال شبکه، شفافیت، ساختار دموکراتیک، عدم ارائه خدمات موازی با اعضاو ایجاد ارزش افزوده اجتماعی بود.
ایشان اهداف شبکه را در سه بخش ” تثبیت موقعیت سازمانهایی مردم نهاد، توان افزایی آنها و بسترسازی برای تعامل بیشتر سازمانهای مردم نهاد با هم ” ذکر کرده و برنامه هایی را که تاکنون شبکه در هریک از این زمینه ها داشتند برشمردند.در ادامه، در اولین دوره انتخابات شورای مرکزی شبکه،جلسه رای گیری با ریاست و  راهبری داوطلبان حاضر در جلسه و نماینده سازمان های مردم نهاد آقای دکتر چراغچی  در فضایی شفاف برگزار گردید و از میان ۶١ متقاضی رسمی جهت عضویت در شورای مرکزی در جلسه که بصورت کتبی اعلام آمادگی نموده بودند ۴٠  نفر به نمایندگی از چهل سازمان مردم نهاد حائز اکثریت آرا گردیده و به شورای مرکزی شبکه راه پیدا کردند. همچنین ١٠ نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل شورا انتخاب گردیدند.
مطابق با اساسنامه شبکه، هیئت موسس موظف بوده به محض رسیدن اعضا به تعداد صدنفر، اولین مجمع عمومی را از میان سازمانهای عضو رسمی تشکیل و بستر انتخاب شورای مرکزی شبکه را فراهم نماید.

اولین دوره انتخابات شورای مرکزی شبكه