اولین ماژول از نخستین دوره بلندمدت مدیریت سازمان‌های مردم‌نهاد به سرانجام رسید

اولین ماژول از نخستین دوره بلندمدت مدیریت سازمان‌های مردم‌نهاد به سرانجام رسید. ماژول ارتباطات کلامی و غیر کلامی و مذاکرات اثربخش، طی سه جلسه پنج ساعته و با تدریس استاد گرانقدر عرفان اله‌وردی، در فضای آموزشی مدرسه عالی کسب و کار ماهان برگزار گردید.
در طی این پانزده ساعت فضای آموزشی، چهل و سه دانش‌پذیر به شکل حضوری و آنلاین از سرفصل‌های «شناخت سبک‌های ارتباطی خود و دیگران» ، «تنظیم سبک ارتباطی خود با ذینفعان»، «به‌کارگیری تکنیک‌های ارتباطات کلامی و غیر کلامی» و «انجام مذاکرات اثربخش با ذینفعان» بهره برده و دانش‌اندوزی کردند.
نکته جالب توجه این کارگاه مشارکت کم‌نظیر و پویای دانش‌پذیران بود که در بخش‌های بسیاری از کارگاه نسبت به ارائه نظرات و تجربیات زیسته سازمان‌های خود می‌پرداختند. این امر فضای کلاس را بسیار فعال و متناسب با هدف دوره می‌ساخت.
مدرس کارگاه نیز که خود از سابقه فعالیت در زمینه سازمان‌های مردم‌نهاد برخوردار بود و نسبت به فضا و دغدغه‌های این حیطه آگاه بود با مطالعات اختصاصی سعی در ارائه مطالبی موثر در فردای سمن‌ها داشت.
روز پایانی این ماژول با هدیه ویژه مدرس دوره به مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد حاضر در این دوره همراه شد. این هدیه برگزاری یک کارگاه اختصاصی اضافه بر مدت زمان آموزشی تعیین شده به این ماژول، در میانه یا انتهای دوره،به منظور مرور و تطبیق آموخته‌های این ماژول با آموخته‌های ماژول‌های دیگر بود. این اتفاق به شکل ویژه‌ای مورد استقبال دانش‌پذیران قرار گرفت.