اولین نشست مطبوعاتی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه با هدف توسعه ظرفیت و توانمندسازی اعضا، ارتقای سطح تعامل و همکاری بین اعضا و یکپارچه سازی و تثبیت نقش و جایگاه مدنی اعضا از اواخر سال گذشته با ثبت رسمی، کار خود را آغاز کرد. اعضای این شبکه، موسسات خیریه و مردم نهاد هستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، علی اصغر خامنوی، مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار و رئیس هیئت مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در این نشست ضمن تاکید بر لزوم همگرایی و انسجام در فعالیت های خیرخواهانه، تصریح کرد: جامعه نیکوکاری ابرار وابسته به پارلمان بخش خصوصی کشور طی سالهای گذشته در اندیشه ایجاد نوعی همگرایی و اهم افزایی بین موسسات نیکوکاری و خیریه بوده و در راستای تحقق این امر در تیر ماه سال ۹۲ ایجاد کمیته ای با عنوان شبکه سازی را در دستور کار خود قرار داد.

وی ادامه داد: در این بین متوجه شدیم علی رغم تلاش های بسیار از سوی موسسات نیکوکاری در طول سالیان گذشته همچنان ساماندهی مطلوبی در این بخش روی نداده بنابراین بر آن شدیم تا شبکه ای قدرتمند از موسسات فعال در این بخش به وجود آوریم.

بر اساس اظهارات خامنوی در نهایت با مشارکت ۱۰۰ موسسه از سازمان های مردم نهاد، شبکه ملی پس از تدوین اساسنامه آن، تاسیس شد. این مرکز به صورت داوطلبانه و به منظور برقراری ارتباط بین موسسات و توسعه فرهنگ نیکوکاری در کشور و ارتقای سطح کیفی فعالیت های خیرخواهانه کار خود را آغاز کرد.

در ادامه فیروزه صابر، مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری وخیریه :

با بیان این مطلب که دولت، نهاد های مدنی و بخش خصوصی سه ضلع شکل دهنده توسعه ملی در کشور به شمار می آیند، تصریح کرد: متاسفانه در ایران هنوز جایگاه نهادهای مدنی به خوبی تعریف نشده و از طرفی فعالیت چشمگیری ازسوی آنها در سطح کشور دیده نمی شود.

وی همچنین تاکید کرد: شبکه ملی موسسات نیکوکاری ابرار به وجود آمد تا ساماندهی مناسبی در انجام فعالیت های خیرخواهانه شکل دهد.

بر اساس اظهارات صابر، احیا و توسعه نقش مشورتی اعضا و دیگر تشکل های مردم نهاد در پی ریزی سیاست های کشور، ارائه مشاوره، کمک به افزایش اعتبار علمی و توسعه ظرفیت مدیریتی و توانمندسازی اعضا و دیگر تشکل های مردوم نهاد، طراحی و پیشنهاد الگوهای راهبری مناسب موسسات خیریه و مردم نهاد، ترویج و اشاعه فرهنگ خدمات داوطلبانه در اقشار مختلف در سطح ملی، کمک به اجرای طرح های توسعه اجتماعی کشور و تهیه بانک اطلاعات موسسات خیریه نیکوکاری بخشی از اهداف موردنظر شبکه ملی موسسات به شمار می آید.

مدیرعامل شبکه ملی از راه اندازی سایت شبکه ملی سمن ها و موسسات نیکوکاری، حضور در دو پنل در دوازدهمین و سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در سالهای ۹۳ و ۹۴ ، تشکیل کارگروهی به منظور بررسی قانون تشکل های مردم نهاد و تهیه و تنظیم شش پروژه از سوی اعضای کمیته شبکه سازی خبر داد که بخشی از اقدامات شبکه از زمان تاسیس تا به امروز هستند.

اولین نشست مطبوعاتی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه