مجمع عمومی عادی سالیانه شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

مجمع عمومی عادی سالیانه شبکه، پس از برگزاری دومین جلسه شورای مرکزی، رأس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1396/08/30 در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور 56 عضو از اعضای شبکه ( 51 عضو رسمی و 5 عضو غیر رسمی ) با ریاست رئیس هیأت مدیره شبکه آغاز و ایشان و نسبت به افتتاح مجمع عمومی عادی سالیانه اقدام نمودند.
صورتجلسه شورای مرکزی شبکه مورخ 1396/08/30 مبنی بر تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1396، انتخاب آقایان رضا درمان و پیمان مغازه به ترتیب با بیست و یک رأی و هجده رأی بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد هوشنگی با پنج رأی بعنوان بازرس علی البدل و انتخاب روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شبکه و موارد دیگر ذکر شده در صورتجلسه شورای مرکزی خدمت اعضاء محترم مجمع عمومی ذکر گردید و تمامی موارد به تأئید و تصویب حاضرین به اتقاق رسید.
درادامه خانم صابر مدیرعامل محترم شبکه به ارائه مشروح گزارش عملکرد شبکه و فعالیت های انجام شده و درحال انجام شبکه پرداختند و آقای پیمان مغازه به نمایندگی از کارگروه قانون ” قانون تشکل های مردم نهاد ” که با  همراهی سایر علاقمندان از سازمان های مردم نهاد در این حوزه تشکیل و مشغول به فعالیت هستند گزارشی را ارائه نمودند. مشکلات مالیاتی موسسات نیکوکاری و سازمان های مردم نهاد از جمله مواردی است در مجمع عمومی به آن پرداخته شد و مورد بحث و گفتگو و تبادل نظر قرارگرفت.

مجمع عمومی عادی سالیانه شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه