پنجمین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری وخیریه

پنجمین جلسه شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه رأس ساعت 16:00 و پیرو دعوتنامه کتبی و با 24 عضو اصلی، 3 نفر عضو علی البدل به ریاست آقای خامنوی آغاز شد.

پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید با رأی اکثریت آقای احمد هوشنگی (انجمن حمایت از اقشار محروم یاریگران) و خانم میتراقاسمی راد ( موسسه خیریه بیماران خاص استان هرمزگان ) به عنوان ناظرین و خانم ساحل زارعی (موسسه توسعه و توانمند سازی ژیار استان کردستان ) به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند. در این جلسه مدیرعامل شبکه گزارشی از فعالیت های انجام گرفته از جلسه قبلی شورا تا کنون را ارائه دادند و در ادامه دستور العمل شوراها، کارگروهها و گروههای تخصصی و در انتها استراتژیهای عملیاتی سال 97 شبکه به بحث و گفتگو گذاشته شد و درنهایت با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه به تصویب رسید.

برگزاری پنجمین جلسه شورای مرکزی