کارگاه آموزشی روشهای تأمین مالی در سازمان های مردم نهاد

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، کارگاه آموزشی “روشهای تأمین مالی در سازمان های مردم نهاد”  با تدریس آقای رضا درمان مشاور مدیریت، فعال  اجتماعی و مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگی در روزهای دوشنبه ۲۸ خرداد، چهارشنبه ۳۰ خرداد و شنبه ۲ تیرماه در محل موسسه مدیریت پروژه آریانا با جمعی از فعالان حوزه سازمان های مردم نهاد برگزار نمود.

شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی با هدف بررسی اهمیت تأمین مالی در پیشبرد اهداف سازمان، اشتراک گذاشتن تجارب و ایجاد هم افزائی میان موسسات و مستند سازی موضوع تأمین مالی در سازمان های مردم نهاد گرد هم آمده و  با ابزارهای تأمین مالی، فرصت های درآمدزائی در سازمان های مردم نهاد………… برای پیشبرد اهداف مالی سازمان خود آشنا شدند.

کارگاه آموزشی "روشهای تأمین مالی در سازمان های مردم نهاد"