تفاهم نامه همکاری شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه باگروه پژوهشی صنعتی آریانا

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در راستای مهارت افزایی و توسعه ظرفیت‌ مدیریتی سازمان‌های مردم نهاد یک تفاهم نامه همکاری با گروه پژوهشی صنعتی آریانا منعقد نموده است که بر اساس این تفاهم نامه، مدیران و کارشناسان موسسات عضو شبکه می‌توانند از خدمات آموزشی گروه آریانا با تخفیفات ویژه‌ای به شرح ذیل استفاده نمایند:

 • ثبت نام در کلیه دوره‌های آموزشی حضوری گروه آریانا با 30 درصد تخفیف
 • ثبت نام در کلیه دوره‌های آموزشی مجازی گروه آریانا با 50 درصد تخفیف
 • ثبت نام رایگان :

برخورداری شبکه از دو نفر سهمیه رایگان در همه دوره‌های مجازی و دوره‌های حضوری زیر (اولیویت ثبت نام رایگان با اعضای فعال شبکه است که انتخاب آن بر عهده کارگروه آموزش و پژوهش است.)

 • دوره آموزشی مستندسازی پروژه‌ها
 • دوره آموزشی مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک
 • دوره آموزشی مدیریت ارتباط با ذینفعان
 • دوره آموزشی مشارکت و کار تیمی
 • دوره آموزشی حل مسئله و تصمیم گیری
 • دوره آموزشی مدیریت و ارتباطات

راهنمای استفاده از خدمات آموزشی :

 1. مراجعه به وب‌سایت گروه آریانا به آدرس aryanagroup.com
 2. دانلود تقویم آموزشی از بخش خدمات آموزش مدیریت
 3. انتخاب دوره آموزشی مورد نظر با توجه به ضوابط فوق
 4. ارائه درخواست کتبی همراه با معرفی نامه موسسه به دبیرخانه شبکه (حداقل یک هفته قبل از تاریخ برگزاری دوره آموزشی)
 5. معرفی فرد متقاضی به گروه آریانا توسط دبیرخانه شبکه به عنوان ثبت نام اولیه
 6. تکمیل فرآیند ثبت نام توسط گروه آریانا

تقویم آموزشی گروه آریانا نیم سال اول 96

تفاهم نامه همکاری شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه باگروه پژوهشی صنعتی آریانا