جلسه اعضای هیئت‌مدیره شبکه ملی با معاون «امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تشکیل شد

در این جلسه، رئیس هیئت‌مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، جناب آقای علی‌اصغر خامنوی، مهندس رضا درمان در سمت بازرس شبکه ملی، آقای علی‌رضا آتشک در جایگاه مدیرعامل، آقای محمد حسن داودی عضو هیئت مدیره، جناب سبحانی مدیر عامل موسسه ترنم صبح امید و سرکار خانم دکتر خلوق بازرس دوم شبکه ملی، با آقای مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر کار و رفاه اجتماعی به گفت‌وگو ‌نشستند.

مقرر گردید تا در آینده، شبکه ملی پروژه‌ای تحقیقاتی در خصوص «نقش تعاونی‌ها در توسعه کسب و کارهای اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد» انجام دهد.

همچنین هماهنگی برگزاری یک نشست با حضور موسسات مردم‌نهادی که در حوزه کارآفرینی اجتماعی فعال هستند با معاونت تعاون، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» انجام گردید که دوشنبه هفته جاری به نتیجه خواهد رسید.

در پایان تعیین شده تا تعامل و همفکری در خصوص دغدغه‌های سازمان‌های مردم‌نهاد از طریق این معاونت با حاکمیت صورت پذیرد.

 

امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی