دولت باید به شکل گیری شبکه های تخصصی و ملی کمک کند

فیروزه صابر، دبیرکارگروه تشکل های مردم نهاد ستاد بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به اینکه سازمان های مردم نهاد با اتکا بر اصول مختلفی می توانند مشارکت مردم را در برنامه بازآفرینی محلات جلب کنند، اظهارکرد: یکی از این اصول اعتماد اجتماعی است که به نوع تعامل و گفت و گوی بین مردم و سازمان های مردم نهاد باز می گردد.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت سمن ها، برای جلب مشارکت موثر مردم در بازآفرینی محلات، گفت: این سازمان ها باید در عملیات و نوع نگاه، از شفافیت با جامعه محلی برخوردار باشند. دبیرکارگروه تشکل های مردم نهاد ستاد بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به اینکه سازمان های مردم نهاد باید نقش تسهیلگری را  برای بازآفرینی محلات، در جامعه محلی ایفا کنند، افزود: این جامعه محلی است که باید نسبت به حل مسائل اجتماعی حساس و دراین زمینه تصمیم گیرنده باشد.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه تشکل ها بر حسب تخصص و ماموریت خود بر حوزه و رشته خاصی متمرکز هستند باید در پیوند با هم قرار گیرند و به صورت شبکه ای فعالیت و هم گرایی بین خود ایجاد کنند. همچنین تشکل ها باید از توان، تجربه، منابع و امکانات یکدیگر به خوبی استفاد کنند تا ضریب تاثیرگذاری و کارکرد بهتری در جامعه محلی داشته باشند.

صابر با اشاره به اینکه توسعه جامعه محلی دارای بخش های مختلف کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی است، تصریح کرد: یک تشکل به تنهایی نمی تواند پاسخگوی همه نیازها باشند و باید برای توسعه جامعه محلی با دیگر تشکل ها همراه شود.

وی تاکید کرد: تشکل های مردم نهاد، باید اصل مشارکت مردم را جدی بگیرند و اجازه ندهند این احساس در جامعه محلی ایجاد شود که این نهاد برای آنها تصمیم می گیرد.

دبیرکارگروه تشکل های مردم نهاد ستاد بازآفرینی شهری پایدار افزود: شرط اصلی موفقیت یک تشکل مردم نهاد این است که به عنوان یک تسهیلگر بتواند مشارکت جامعه محلی را در پروسه تصمیم گیری برای حل مسائل جامعه جلب کند.

وی با بیان اینکه دولت باید تشکل های مردم نهاد را باور کند، گفت: وضعیت تشکل های مردم نهاد درسال های اخیر نوساناتی داشته و در دوره هایی مورد قبول دولت نبوده، اما در حال حاضر تا حدودی در بخش هایی از دولت نقش این تشکل ها پذیرفته شده است.

صابر بیان کرد: دولت به دلیل قدرت برتری که برای خود در جامعه قائل است، تصور می کند می تواند برای تشکل ها تعیین تکلیف کند در حالیکه اینطور نیست و دولت باید باور کند تشکل ها ضلعی از اضلاع توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور هستند و نیازی به مداخله دولت ندارند.

دبیرکارگروه تشکل های مردم نهاد ستاد بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به اینکه دولت باید برای فعالیت NGOها بستر امنی را فراهم کند، ادامه داد: هنوز بسیاری از این سازمانها برای شکل گیری، مجوز گرفتن، تمدید و فعالیت با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

وی با بیان اینکه در زمینه فعالیت NGO ها و نحوه حمایت دولت از آنها قانون مدونی وجود ندارد، گفت: این قانون باید از طریق دولت به مجلس برود و تصویب شود اما تاکنون این کار انجام نشده است.

صابر با بیان اینکه دولت باید به شکل گیری شبکه های تخصصی و ملی کمک کند، گفت: اخیرا برخی از بخش های دولتی به جای اینکه این پیوند را برای تشکل ها ایجاد کنند، خود نسبت به تشکیل انجمن خیریه و NGO اقدام می کنند و از رانت اطلاعاتی و منابع دولتی در این زمینه استفاده می کنند که این کار به هیچ وجه اخلاقی و حرفه ای نیست.

دبیرکارگروه تشکل های مردم نهاد ستاد بازآفرینی شهری پایدار اظهار کرد: دولت ها برای همکاری مشترک با تشکل ها نباید آنها را به صورت پیمانکار ببینند و باید به عنوان یک نهاد اجتماعی داوطلب به این تشکل ها نگاه کنند.

وی افزود: دولت به دلیل برخورداری از زیرساخت ها، امکانات و منابع موجود باید از طریق آموزش به توانمند سازی NGOها و تشکل های مردمی کمک کند و امکاناتی که در شکل گیری و بقا آنها موثر باشد را در اختیارشان قرار دهد./پایگاه خبری وزارت راه و شه