سلامت روان در سازمان‌های مردم‌نهاد

واحد ارتباطات – نشست سلامت روان در سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه یکشنبه 8ام دی ماه در دفتر شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه برگزار شد.

در طول این نشست دکتر مریم رسولیان رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران و دکتر مهدیه صالحی درباره اهمیت مهارت‌های اجتماعی مانند تفکر نقاد و حل مسئله پیچیده، ارتباطات درون-فردی و بین-فردی و تلاقی بین آنها، همچنین خستگی و فرسودگی میان کارمندان، مددجویان، داوطلبان و مدیران سازمان‌های خیریه و راه‌کارهای پیشنهادی برای مواجه شدن و رفع آنها صحبت کردند.

تمرین گروهی حل مسئله توسط ارتباطات درون-فردی در یک سازمان از دیگر بخش‌های جالب این نشست بود که حاضران از اعضای شبکه و دیگر سمن‌های کشور در آن شرکت کردند.

اسلاید این نشست (سلامت روان، و ارتباط درون فردی) اینجا و اینجا برای دانلود کردن موجود است.