سمینار دو روزه توانمندسازی موسسات خیریه سیستان و بلوچستان برگزار شد

این سمینار با همکاری شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، بنیاد راهبری آلا، موسسه نیکوکاری رعدالغدیر و موسسه آوای روشنای چابهار و اجرا گردید.

کارگاه‌های آموزشی برگزار شده با شرکت ۴۰ خیریه از جنوب سیستان و بلوچستان همچنین هدف افزایش توانمندی و مهارت‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه این استان پیش رفته است.

منابع مالی و اعتباری این برنامه با حمایت شبکه ملی و موسسه رعدالغدیر تامین گردید تا با استفاده از ظرفیت‌ آموزشی بنیاد راهبری آلا و ظرفیت اجرایی آوای روشنای چابهار، در استان مذکور شاهد توانمندی هرچه بیشتر سازمان‌های مردم‌نهاد در این مرز و بوم باشیم.

[ux_banner_grid]

[col_grid span=”6″ height=”2-3″]

[ux_image id=”5852″]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”1-2″]

[ux_image id=”5853″]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_image id=”5855″]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_image id=”5854″]

[/col_grid]
[col_grid span=”6″ height=”1-3″]

[ux_image id=”5856″]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]