غرفه «شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه» در «رویداد ملی مشارکت و حضور» برپا شد.

غرفه «شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه» در «رویداد ملی مشارکت و حضور» برپا شد.
در این رویداد که با توجه به روز تشکل‌ها و‌ مشارکت‌های اجتماعی در سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار گردید؛ غرفه‌های مختلفی به سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌ها به منظور ارائه توانمندی‌ و ظرفیت‌های ایشان اختصاص داده شده بود.
غرفه شبکه ملی نیز از غرفه‌های پربازدید برنامه بود که با استقبال خوبی از جانب حاضرین مواجه شد.
در این غرفه اطلاعات کاملی در خصوص اهداف و فعالیت‌های شبکه به بازدیدکنندگان ارائه گردید.
همچنین کتاب‌های «جمع‌سپاری»، «برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان‌های غیرانتفاعی» و «نقش سمن‌ها در مدیریت مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی» که بخشی از دست‌آورد‌های شبکه محسوب می‌شود به نمایش گذاشته شد.
شایان ذکر است «دکتر محمد عباسی معاون وزیر و رییس سازمان امور اجتماعی کشور» و «دکتر محسن ولیئی، معاون مشارکت‎های اجتماعی وزارت کشور» از غرفه شبکه ملی بازدید و از فعالیت‌های شبکه اطلاع کسب کردند.

غرفه «شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه» در «رویداد ملی مشارکت و حضور» برپا شد.