مسئولان و مشاوران

رضا درمان
رضا درمان
مشاور هییت‌ مدیره
علیرضا جابر انصاری
علیرضا جابر انصاری
مشاور هیئت‌مدیره
محسن روحی‌صفت
محسن روحی‌صفت
بازرس هیئت‌ مدیره
محبوبه خلوق
محبوبه خلوق
بازرس هیئت‌ مدیره
شبنم امینایی
شبنم امینایی
مشاور مدیرعامل
محمد جهانی
محمد جهانی
رئیس دفتر و مسئول ارتباط با اعضا
عباس بشکوه
عباس بشکوه
مشاور مدیرعامل
سارا لعل‌ بهمن
سارا لعل‌بهمن
مسئول رسانه
شهرام مبصر
شهرام مبصر
مشاور مدیرعامل
سودابه کارگر
سودابه کارگر
حسابدار
مهسا صابری
مهسا صابری
دبیر کارگروه داوطبین