معرفی کتاب: مدیریت بحران

چگونه بحران‌ های زندگی‌مان را مدیریت کنیم؟ بحران

آیا تعریف مشخصی از بحران داریم؟ به چه شرایطی شرایط بحرانی می‌گوییم؟ این روزها که بحران شیوع ویروس کرونا بر سر زبان‌هاست، آیا فکر کرده‌ایم آیا اصلا این شیوع یک بحران است؟ اگر بله در چه سطحی از زندگی ما وارد شده‌است؟ و چگونه باید مدیریتش کنیم؟

راهی که می‌تواند به در شناخت استعداد واقعی‌تان و رسیدن به آنچه که توانایی آن را دارید کمک نماید، اقدام موثر در لحظات بحرانی است. بدین معنا که به جای مشکلات بر راه حل‌ها تمرکز کنید. اگر بیش از مشکلات به راه حل‌ها فکر کنید، مثبت‌تر، متمرکزتر و خلاق‌تر خواهید بود.

مهم نیست که در انجام کارهایتان، اداره امور شغلیتان و یا زندگی‌تان چقدر خوب عمل می‌کنید؛ چرا که بحران‌ها ناگزیر رخ می‌دهند و اگر اجازه دهید این مشکلات ناگهانی می‌توانند به مصیبت‌هایی کامل و تمام عیار تبدیل شوند. به همین دلیل است که شما به لحظه عمل نیاز دارید. لحظه عمل نظامی تجربه شده‌است برای تحت کنترل در آوردن مشکلات، وقتی که دانش و مهارتتان به بن‌بست می‌رسد.

کتاب مدیریت بحران نوشته برایان تریسی یکی از متخصصان مشهور در زمینه موفقیت شخصی و شغلی است. این کتاب نه چندان جدی که البته سال‌ها در لیست کتاب‌های پرمخاطب قرار داشته، تکنیک‌ها و اقدامات ضربتی قدرتمندی را ارائه می‌دهدکه به شما کمک می‌کنند همچنان بر آنچه که بیشترین اهمیت را دارد، متمرکز بمانید و حتی در شرایطی که اکثر مردم در آن از پای میافتند محکم بایستید.

مدیریت بحران مجموعه‌ای از راهکارهای تجربه شده، عملی و قابل استفاده را ارائه می‌دهد که به کمک آنها می‌توانید بر هر مشکل چه در کار، چه در خانه و چه در هر جای دیگر در زندگی بر سر راهتان قرار می‌گیرد فائق آیید.

این کتاب را فاطمه محمدی به فارسی ترجمه و انتشارات اشکذر آن را منتشر کرده‌است.

کلمات کلیدی : شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه – کتاب- مدیریت بحران- کرونا – ویروس –

معرفی کتاب مدیریت بحران