نشست اعضاء هیأت مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه با ریاست اتاق بازرگانی

نشست اعضاء هیأت مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه با ریاست اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

محسن جلالپور رئیس اتاق ایران با حضور در نشست اعضای هیئت مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، غفلت از رشد سرمایه اجتماعی و سطح اعتماد عمومی به فعالیت های خیر و نیکوکاری را مورد انتقاد قرار داد و گفت: شبکه مذکور می تواند این وظیفه مهم را در دستورکار خود قرار دهد و اجازه ندهد که ناامیدی و بی انگیزگی عمومی در سطح جامعه ادامه پیدا کند.

کارگروه بررسی قوانین معافیت مالیاتی

وی ادامه داد: متاسفانه در این بخش طی سالیان گذشته بد عمل کرده و نتایج نامطلوبی حاصل شد که جای تامل دارد.رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور همچنین فعالیت باکیفیت و ریشه دار را بر نمود ظاهری شبکه ملی در سطح کشور ارجح توصیف کرد و خواستار الگوقرار گرفتن این شبکه برای سایر تجربیات این چنینی در کشور شد.جلالپور بر سه اصل توجه به منافع ملی در برنامه های شبکه، همه گیر بودن و ارائه کارهای کارشناسی و علمی را از نکات بسیار مهم در روند فعالیت های شبکه ملی قلمداد کرد و افزود: همه نهادهای مدنیف خصوصی و غیره باید این سه اصل را در اولویت همه تصمیمات خود قرار دهند.وی در پایان بر حمایت همه جانبه اتاق از شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه تاکید کرد و تشکیل آن را اقدامی موثر در پیشبرد اهداف سمن ها (موسسات خیریه) دانست.

علی اصغر خامنوی، مدیرعامل جامعه نیکوکاری ابرار در ادامه گزارشی از روند فعالیت های شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه ارائه داد.بر اساس اظهارات وی 16 موسسه، عضو هیئت مدیره شبکه ملی هستند و توانسته اند در طول سه سالی که از تشکیل شبکه می گذرد 6 کارگروه تشکیل داده، اساسنامه شبکه را تهیه کرده، بررسی های کارشناسی بر قانون تشکل ها داشته باشد، سایت شبکه را راه اندازی کرده و 6 پروژه تحقیقاتی تعریف کند.

گفتنی است؛ شبکه مذکور با هدف پیشبرد اهداف موسسات خیریه شکل گرفت و توانست مجوز رسمی خود را وزارت کشور دریافت کند. در روند شبکه سازی، دولت به دلیل سنگینی نمی توانست حمایت های لازم را ارائه دهد، بدین ترتیب لازم بود که این شبکه در قالب نهاد مدنی در پیوند با بخش خصوصی شکل بگیرد و امروز شاهد تشکیل رسمی آن زیر سایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هستیم.

توسعه ظرفیت مدیریت شبکه برای ارتقای تاثیرگذاری ها در امور مشورتی، بالابردن سطح دانش سمن ها و موسسات خیریه، استقرار سازمان شبکه، تامین مالی، اعلم موجودیت شبکه عضوگیری بین 100 تا 150 نفر، اجرای یک پروژه ملی به ویژه در حوزه کارآفرینی و اشتغال و برگزاری یک کنفرانس ملی برای موسسات نیکوکاری از جمله اهداف برنامه ریزی شده شبکه ملی موسسات نیکوکاری در سال 95 است.

نشست اعضاء هیأت مدیره شبکه ملی نیکوکاری با ریاست اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران