نشست برای ایجاد اتاق فکر موضوعی با نمایندگان شبکه‌های ملی و استانی

اولین نشست مشترک نمایندگان شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌های مردم نهاد با شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، روز سه شنبه ۱ بهمن ماه در محل دفتر شبکه ملی سمن‌ها با حضور جمعی از نمایندگان شبکه‌های ملی و تخصصی برگزار شد.
در ابتدای جلسه مدیرعامل شبکه ملی ضمن خوش آمدگوی و تبریک به مناسبت انتخاب نمایندگان سمن‌ها در شورا برلزوم استمرار این جلسات و بررسی نیازهای صنفی و اجتماعی سمن ها از طریق تعامل و ارتباط بیشتر با شبکه‌های ملی و تخصصی تأکید داشتند.
در ادامه نمایندگان گزارشی مختصر از برگزاری سه جلسه شورا در وزارت کشور را ارائه و تلاش در جهت اصلاح دستورالعمل‌ها و قوانین فعلی حاکم بر سمن‌ها، تهیه و تدوین فرایندی برای برگزاری جلسات مستمر با شوراهای استانی، دستگاه‌ها و وزارتخانه ها مرتبط، برنامه‌ریزی جهت تشکیل کارگروه‌های تأسیس، نظارت و توانمندسازی و آموزش سمن‌ها (با حضور نمایندگانی از شورا)، سعی در ایجاد توسعه ظرفیت در وضع موجود را بخشی از برنامه‌های خود در این دوره خواندند که دستور کار قرار گرفته است.
برگزاری جلسات مستمر با زمانبندی مشخص، ایجاد اتاق فکر موضوعی با نمایندگان شبکه‌های ملی و استانی و پرداختن به موضوعات و مسائل روز مبتلابه سمن‌ها از جمله مصوبات این جلسه به شمار آمد.