نشست تخصصی بررسی قوانین مالیاتی سازمان های مردم نهاد

نشست تخصصی بررسی قوانین مالیاتی سازمان های مردم نهاد با حضور مدیران عامل و نیز نمایندگانی از سازمان های مردم نهاد عضو شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه و جناب آقای دکتر جنتی معاون محترم مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی، سرکار خانم دکتر حبیبی همکار این معاونت و جناب آقای سجادی از معاونت مالیات بر ارزش افزوده از طرف شبکه از ساعت 9 تا 11:30 چهارشنبه 16 اسفند ماه 1396 در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

ابتدا آقای دکتر جنتی سخنانی در مورد نقش سازمان های مردم نهاد و موسسات نیکوکاری و شاخص های خیریه ها در جهان مطرح و سپس مطالبی در مورد معافیت درآمد هدایا، نوع مالکیت، خرید دارائی های ثابت و امور ارزی در این موسسات ایراد فرمودند.

در ادامه هر یک از شرکت کنندگان سئوالات و نقد و نظرات خود در مورد قوانین مالیاتی حاکم بر سازمان های مردم نهاد را مطرح کردند که اهم آن عبارت است از :

 1. ضرورت توجه ناظر مالیاتی به سازو کار های مالی و فعالیت های سازمان های مردم نهاد و خیریه ها
 2. برخورد سلیقه ای با سازمان های مردم نهاد
 3. مشکلات ناشی از ارائه صورت های مالی فصلی و نظرات چند گانه ناظرین نسبت به این موضوع
 4. چالش های ناشی از مالیات ارزش افزوده در سازمان های مردم نهاد و خیریه ها
 5. ضرورت تغییر عبارات و سرفصل های اظهارنامه مالیاتی برای سازمان های مردم نهاد و خیریه ها
 6. چالش های ناشی از مشمولیت سازمان های مردم نهاد در قانون تجارت
 7. ضرورت معافیت کمک های اهدائی خیرین به خیریه ها و سازمان های مردم نهاد و محدود نمودن به چند موسسه خاص
 8. مشکل ناشی از ضمانتنامه های سازمان مردم نهاد و خیریه ها
 9. اعلام آمادگی شبکه برای تشکیل کارگروه مشترک با سازمان امور مالیاتی برای حل مسائل فوق

پس از اظهار نظر شرکت کنندگان آقایان دکتر جنتی و سجادی و خانم دکتر حبیبی در پاسخ به سئوالات و نظرات جمع سخنانی ایراد کردند.

در پایان آقای دکتر جنتی ضمن تاکید به ضرورت انظباط مالی پیشنهاداتی به شرح زیر به شبکه ارائه فرمودند که با توافق جمع به عنوان مصوبه اعلام شد:

 1. نظر به اینکه قانون ارزش افزوده قرار است به زودی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود، چنانچه اعضای شبکه نقطه نظراتی برای اصلاح دارند، به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد شود.
 2. قرار شد با هماهنگی مشترک شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه و معاونت مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در نشستی مشترک، از ناظرین مالیاتی دعوت بعمل آید تا طی آن جلسه ضمن گفتگو و بررسی مسائل، تصمیمات مشترکی حاصل و بر اساس آن عمل شود. قرار شد زمان دقیق آن از طرف شبکه به جناب آقای دکتر جنتی اعلام شود. زمان آن در اردیبهشت ماه 97 خواهد بود.
 3. قرار شد پیشنهادهای شبکه نسبت به عبارات مناسب در اظهارنامه مالیاتی برای سازمان های مردم نهاد و خیریه به سازمان امور مالیاتی اعلام تا در مرکز فنی طرح و تعدیل های لازم صورت گیرد.
 4. قرار شد کارگروه متشکل از 3 نفر از افراد مطرح و آگاه به این حوزه از سوی شبکه و 3 نفر از سازمان امور مالیاتی تشکیل و طی 2 تا 3 جلسه مشترک نسبت به بررسی مسائل سازمان های مردم نهاد و خیریه اقدام و مصوبات آن بر اساس ابلاغ رسمی سازمان امور مالیاتی لازم الاجرا شود.

جلسه در ساعت 11:30 پایان یافت.

نشست تخصصی بررسی قوانین مالیاتی سازمان های مردم نهاد