نشست مشترک با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

نشست آقای دکتر محمدباقرالفت(معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه) با حضور تعداد محدودی از مدیران سازمان های مردم نهاد و مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، روز یکشنبه مورخ 27 مهرماه 1398 در محل هتل بزرگ ارم برگزار شد.

در این نشست ضمن تقدیر از فعالیتهای خیرخواهانه و ارائه حکم ریاست “کارگروه خیریه و نیکوکاری در قوه قضائیه جمهوری اسلامی” به آقای احمد هوشنگی عضو محترم شورای مرکزی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، در خصوص همکاری های دوجانبه میان قوه قضائیه و سازمان های مردم نهاد نیز صحبت هایی به میان آمد.

بنا بر دستورالعمل “نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه” که در 6 اسفندماه 1398 به تصویب رسیده است، تعامل و ارتباط سازنده، استفاده از ظرفیت های موجود میان طرفین و ایجاد فضائی امن برای فعالیتهای مدنی از جمله برنامه هایی است که در دستور کار آن قوه قرار گرفته است. به همین منظور کارگروهی نیز با عنوان “خیریه و نیکوکاری در قوه قضائیه جمهوری اسلامی” به ریاست آقای احمد هوشنگی تشکیل شده است.

جناب آقای رضا درمان مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه نیز که در این نشست حضور داشتند به ایراد سخنرانی پرداخت اند. ایشان فرهنگ کار خیر و نیکوکاری را جزء لاینفک ذات ایرانی ها خواند و حضور سازمان های مردم نهاد در این حوزه را تنها به سبب سازماندهی، هم افزائی و هم گرائی بیشتر فعالیتهای متفرقه خیرخواهانه در سطوح مختلف خواند.

آقای درمان در ادامه فعالیت سازمان های مردم نهاد را غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی برشمرد در حالی که ثبت و تمدید آنها اکنون در اختیار امنیتی ترین و سیاسی ترین وزارتخانه کشور انجام می شود. از نظر ایشان قوه قضائیه می بایست به دنبال حذف این نگاه امنیتی از روی سازمان های مدنی باشد تا آنها بتوانند به کارائی و بهره وری مطلوب تری که انتظار آن را داریم دست پیدا کنند.

مدیرعامل شبکه ملی در پاسخ به سئوال معاون سازمان زندانها در خصوص شناسائی سازمان های مردم نهاد جهت کمک به خانواده های زندانیان دربند این طور فرمودند: برخی از سازمان های غیردولتی هم اکنون مشغول ارائه اینگونه خدمات به خانواده های زندانیان در بند می باشند منتهی نه تحت این عنوان، بلکه آنها در حوزه های مختلف از قبیل(حمایتی، تحصیلی و بهداشتی…) مددجویانی دارندکه بخشی از آنها را خانواده های زندانیان دربند تشکیل داده است.

ایشان در پایان سخنان خود ضمن اعلام آمادگی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه جهت همکاری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیشنهاداتی را به شرح زیر ارائه نمودند:

  1. کمک به حل فضای امنیتی حاکم بر سازمان های مردم نهاد از سوی قوه قضائیه
  2. تدوین مکانیزمی جهت ارزیابی و نظارت قانونمند بر فعالیتهای سازمان های مردم نهاد
  3. تدوین یک پروتکل همکاری با سازمان های مردم نهاد

 لینک دانلود دستورالعمل “نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه”

نشست مشترک با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه