نهمین جلسه هیئت‌مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در سال ۱۴۰۲ برگزار شد

این جلسه در «بنیاد رشد» و با حضور نمایندگان این بنیاد و تعدادی از اعضا هیئت‌مدیره برگزار گردید.
ابتدا طبق روال معمولِ جلساتی که در موسسات عضو برگزار می‌شود؛ گزارش فعالیتی از جانب «بنیاد رشد» ارائه شد.

در ادامه جلسه حول موضوعات مختلفی پیش برده شد که به پیوست ارائه می‌گردد:

◼️ بررسی ماده ۳۵ «اساسنامه تیپ موسسات وابسته به سازمان بهزیستی کشور» که باعث ایجاد مسائل و مشکلات دشواری برای موسسات وابسته می‌شود.

◼️ بررسی شرایط همکاری و ارتباط بیشتر با مجمع خیرین کشور‌

◼️ بررسی نحوه همکاری با معاونت تعاون وزارت کار در زمینه‌های مختلف

◼️ بررسی اقدامات لازم درخصوص انتخابات نمایندگان سمن‌ها در شورای توسعه کشور

 

نهمین جلسه هیئت‌مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در سال ۱۴۰۲ برگزار شد

نهمین جلسه هیئت‌مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در سال ۱۴۰۲ برگزار شد