هفتمین جلسه «هیئت مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه» در سال ۱۴۰۲ برگزار شد.

این جلسه به میزبانی «موسسه آگاپه» در دفتر این موسسه با حضور بزرگوارانی از آگاپه، شبکه سرطان و شماری از اعضای هیئت مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه تشکیل شد.
موضوعات مختلفی در روند نشست بررسی شد که به پیوست ارائه می‌گردد:

◼️ گزارشات جامعی از فعالیت‌های ارزشمند آگاپه ارائه گردید. با توجه به پتانسیل بالای این مجموعه، مقرر شد بررسی امکان همکاری‌های بیشتر با آگاپه در دستور جلسات شبکه ملی قرار گیرد.

◼️ ارائه گزارشات مرتبط با «نخستین همایش نکوداشت موسسات مردم‌نهاد و نیکوکاری ایران» صورت گرفت که مقرر شد انجام چنین همایش‌هایی در سال‌های آتی با ملاک‌ها و اصول سنجشی اختصاصی‌تر به منظور تعیین موسسات برتر بر اساس شاخص‌های تبیینی در دستور کار قرار گیرد.

◼️ برنامه استراتژیک شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، با تغییرات اعمال شده ارائه گردید و برای پیش‌برد برنامه‌ها مورد تایید قرار گرفت.

◼️ سند «همایش دوسالانه توسعه اجتماعی» ارائه گردید. مقرر شد این سند پس از اعمال تغییرات نهایی، به نظرخواهی گذاشته شود و در جلسه آتی نسبت به انتخاب شورای سیاست‌گذاری آن اقدام گردد.

◼️ بررسی وضعیت تفاهم‌نامه پیشنهادی موسسه خیریه راهبری آلا در دستور کار قرار گرفت. همینطور مقرر شد پس از تایید، نسبت به پذیرش و اقدام در راستای آن فعالیت‌های موثری صورت پذیرد.

 

هیئت مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

هیئت مدیره شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه