پایبندی به مسئولیت اجتماعی؛ از مهمترین اهداف شرکت ها

عضو هیات مدیره و مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه گفت: امروزه پایبندی به مسئولیت اجتماعی از مهمترین اهداف شرکت ها می باشد.

پایبندی به مسئولیت اجتماعی؛ از مهمترین اهداف شرکت ها

آیا وظیفه یک شرکت تنها افزایش سود سهامدار است؟

به گزارش رسانه مسئولیت اجتماعی، رضا درمان – کارشناس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در کارگاه آموزشی که با رویکرد نکات کلیدی در اجرای پروژه های مسئولیت اجتماعی در همکاری با سازمان های مردم نهاد برگزار شد، اظهار داشت: در گذشته تولیدکنندگان فقط به فکر تولید به صرفه محصول و سودآوری بیشتر کمپانی خود بوده اند و به گفته میلتون فریدمن ” وظیفه یک شرکت تنها افزایش سود سهامدار است” اما با گذشت زمان و پیچیده تر شدن شرایط نسل دوم بازاریابی یعنی بازاریابی مبتنی بر بانک های اطلاعاتی شکل گرفت که اهمیت به اطلاعات از مشتری در این نسل حایز اهمیت بود.

 پایبندی به مسئولیت اجتماعی یک انتخاب نیست، ضرورت است

عضو هیات مدیره و مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه افزود: با گذر از نسل اول و دوم به نسل سوم بازاریابی یعنی توجه به روح انسانی در کنار اهمیت به محصول و مشتری شکل گرفت. همانطور که در کتاب “نسل سوم بازاریابی، از محصول به مشتری و به روح انسانی” نوشته فیلیپ کاتلر، گفته شده که  پایبندی به مسئولیت اجتماعی دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. چه بسا که در حال حاضر محصولات و خدمات شرکتها به حدی به یکدیگر نزدیک شده اند که دیگر برای مشتری ملاک انتخاب نیست بلکه روح انسانی که در آن سازمان جاریست حائز اهمیت است.

 

 درمان خاطر نشان کرد: به عنوان مثال یک شرکتی که محصولات چوبی تولید میکند با آسیب رساندن به محیط زیست و پایبند نبودن به مسئولیت اجتماعی نشان می دهد که روح انسانی در آن شرکت مورد توجه نیست چه بسا که اکنون پایبندی به مسئولیت اجتماعی در سازمانها باید از اهمیت ویژه ایی برخوردار باشد.

باید در چه قالبی به مسئولیت اجتماعی عمل کرد؟

وی در خصوص اینکه باید در چه قالبی به مسئولیت اجتماعی عمل کرد،  گفت: یک روش بدین شکل است که سازمان ها و شرکت ها از میزان سود و درآمدی که به دست می آورند درصدی را برای فعالیت های عام المنفعه کنار می گذارند که آمارها نشان می دهد در حال حاضر تقریبا ۵۰ درصد سازمانها در دنیا از این روش استفاده میکنند.

پایبندی به مسئولیت اجتماعی؛ از مهمترین اهداف شرکت ها

برای خواندن متن کامل این خبر میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید

برای دیدن خبر اینجا کلیک کنید

 

پایبندی به مسئولیت اجتماعی؛ از مهمترین اهداف شرکت ها