کارگاه آموزشی ارتباطات یکپارچه درسازمان های مردم نهاد برگزار شد

کارگاه آموزشی “ارتباطات یکپارچه در سازمان‌های مردم نهاد” روز سه شنبه 7 شهریور ماه از ساعت 9:00 الی 17:00 با حضور 10 نفر از مدیران و کارشناسان واحد روابط عمومی سازمان‌های مردم نهاد در محل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که توسط میلاد معصومی مامنی، کارشناس تبلیغات و ارتباطات رسانه هدایت شد مسائل مهم سازمان‌های مردم نهاد در زمینه ارتباطات یکپارچه مورد بحث و بررسی قرار گرفت . از جمله مهمترین محورهای مطرح شده در این کارگاه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :
•  شناخت فلسفه‌ی وجودی سازمان‌های خیریه
•  شناخت مخاطب
•  اهمیت و اندازه بر اساس بینش مخاطب
•  پیام ارتباطی
•  سکوی ارتباطی
•  برندینگ، منابع و ارتباطات یکپارچه
•  شناخت ابزارهای ارتباطات یکپارچه

کارگاه آموزشی ارتباطات یکپارچه درسازمان های مردم نهاد برگزار شد