گزارش تصویری نخستین همایش نکوداشت موسسات مردم‌نهاد و نیکوکاری ایران