نقش سمن ها در مدیریت مخاطرات

خلاصه توضیحات سرفصل های کارگاه نقش سمن ها در مدیریت مخاطرات ۱) جایگاه بین المللی ایران در مدیریت مخاطرات ۲) مروری بر تحولات علم مدیریت مخاطرات در جهان ۳) مروری بر مشارکت سمن ها در سوانح گذشته و درس های آموخته از آن ها ۴) خانه هلال : اهداف و وظایف دکتر محمد ایرانمنش سابقه […]

روش های تامین منابع مالی در بحران

خلاصه توضیحات سرفصل های کارگاه” روش های تامین منابع مالی ” + وضعیت درآمد سازمان های مردم نهاد در سال گذشته چگونه بوده است ؟ + « مسئولیت اجتماعی شرکت ها » + چرا شرکت های تجاری باید با ما مشارکت کنند ؟ + « جمع سپاری راهکاری سخت اما پر درآمد » رضا درمان […]

 قانون تجارت

خلاصه توضیحات در این دوره بر آنیم تا به بررسی جایگاه واقعی و مسئولیت‌های قانونی بازرس پرداخته و با ارائه نکات فنی تخصصی در رابطه با این سمت و نیز موضوعات خاص سمن‌ها، به تعریف استاندارد جدیدی از بازرسی و گزارش نویسی در سمن‌ها دست پیدا کنیم. رضا درمان مدیر عامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری […]

تدوین گزارش بازرس قانونی

خلاصه توضیحات در این دوره بر آنیم تا به بررسی جایگاه واقعی و مسئولیت‌های قانونی بازرس پرداخته و با ارائه نکات فنی تخصصی در رابطه با این سمت و نیز موضوعات خاص سمن‌ها، به تعریف استاندارد جدیدی از بازرسی و گزارش نویسی در سمن‌ها دست پیدا کنیم. رضا درمان مدیر عامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری […]

مدیریت نیروهای داوطلب

خلاصه توضیحات سرفصل های دوره : جذب نیروهای داوطلب ارزیابی عملکرد نیروهای داوطلب انگیزش و نگهداشت نیروی انسانی شیدا جعفری دانش آموخته مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران مدرس و مشاور در حوزه انگیزش، رهبری و مهارت های رفتاری مدیر پروژه های ارزیابی و توسعه مدیران و رهبران مدرس و مشاور مدیریت دوطلبان و سرمایه های […]