کارگاه آموزشی “نحوه تکمیل اظهار نامه مالیاتی “

کارگاه آموزشی «نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی» و «پرسش و پاسخ در مورد مسائل مالیاتی سازمان‌های مردم‌نهاد» و ویژه اعضای شبکه ملی.   [title style=”bold” text=”فرم ثبت نام در کارگاه آموزشی و ارسال سوالات” visibility=”hidden”] [title style=”bold” text=”فیلم ضبط شده کارگاه آموزشی”] [ux_html] [/ux_html] [ux_text visibility=”hidden”] [formidable id=2] جهت تداوم فعالیت‌های شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و […]