دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریتی سازمان های مردم نهاد

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریتی سازمان های مردم نهاد

باموضوع : فرصت های پیش رو و الزامات مدیریتی سازمان های مردم نهاد به پیشنهاد شبکه در شرف تاسیس سمن ها  و موسسات خیریه و نیکوکاری ، برای اولین بار موضوع مدیریت سازمان های مردم نهاد در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطرح گردید. در این راستا طی دو برنامه شامل یک سخنرانی و یک پنل […]

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

در تاریخ 14 دی ماه پنلی با عنوان سازمان های مردم نهاد در ایران،ضرورت تحول در الگو های مدیریت در کنفرانس سالانه مدیریت در برج میلاد برگزار شد. در این پنل که به ریاست خانم دکتر خوارزمی اداره می شد آقایان رضا درمان از جامعه یاوری،علی اصغر خامنوی از جامعه نیکوکاری ابرار،اکبر اخوان مقدم از […]

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت (با حضور سازمان های مردم نهاد)

چهاردهمين كنفرانس بين المللي مديريت (با حضور سازمان های مردم نهاد)

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه پانل “بررسی راهکارهای مدیریت کار داوطلبانه” را در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت با مدیریت آقای دکتر پرویز پیران و با حضور آقایان پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق ایران، سهیل معینی مدیرعامل انجمن أفق باور و همچنین خانم‌ها فاطمه قاسم زاده رئیس هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار، لیلا […]