بیانیه «شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه» در تبیین مطالبات اجتماعی مؤسسات نیکوکاری و مردم‌نهاد در آستانه «چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران»

به نام خداوندی که توصیه کننده به تعاون و مشارکت‌های اجتماعی است ما همه با هم به پاس نام ایران آمدیم بیانیه «شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه» در تبیین مطالبات اجتماعی مؤسسات نیکوکاری و مردم‌نهاد در آستانه «چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» صاحب‌نظران توسعه بر این اصل توافق دارند که توسعه، حاصل همکاری‌های […]