افزایش همکاری شبکه و شورای استان تهران

جلسه مشترک فیروزه صابر مدیرعامل شبکه ملی با الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش و رئیس شورای اسلامی استان تهران روز چهارشنبه 18 دی ماه واقع در محل دفتر شبکه برگزارشد.

صابر در ابتدای جلسه بر ضرورت و اهمیت پرداختن به نهادهای مدنی در شورای شهر و استانها تأکید و این سطح از همکاری را در حال حاضر پائین خواند که از طریق تعامل و همکاری‌های مشترک می‌توان این شرایط را بهبود بخشید.

در ادامه خانم فخاری بر اهمیت شورایاری‌های استانها در کشور تأکید و تعداد اعضاء آنها را بالغ بر 1800 نفرخواند که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی موجود در میان سازمان‌های مردم‌ نهاد و از طریق برگزاری جلسات و دوره‌های آموزشی سطح توانمندی این اعضاء را بالابرد.

ایشان در ادامه از 4 کمیسیون تخصصی شوراها “عمران، برنامه و بودجه، حقوقی و فرهنگی و اجتماعی” که به منظور بررسی دقیق و کارشناسی مسائل، پیشنهادات، طرح‌ها و برنامه‌های ارجاعی به شوراها تشکیل شده نام برده و بر ضرورت تعامل و ارتباط شبکه با این کمیسیون ها تأکید و آمادگی خود را دراین باره اعلام نمودند.

آموزش و توانمندسازی اعضاء شوراها، توسعه ظرفیت‌های موجود در روستاها و پرداختن به مسائل زنان و جوانان محورهای همکاری مشترک میان شبکه و شوراها بود که به آن پرداخته شد.