انتشار همگانی گزارش مناطق سیل‌زده توسط شبکه ملی

واحد ارتباطات شبکه ملی گزارش مطالعه سریع مناطق سیل‌زده که خرداد 1398 و با تاکید بر نقش سازمان‌های غیردولتی در سه استان خوزستان، لرستان، و گلستان به انجام رسید را برای اطلاع همگانی منتشر می‌کند.

آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از حوادث غیر مترقبه موضوعی است که همواره بخش عمده جامعه را حساس کرده و حتی درگیر کمک‌رسانی چه به صورت سازمان‌یافته از طریق سازمان‌های غیر دولتی و چه به صورت خدمات داوطلبانهِ سازمان‌نیافته انجام می‌شود. اما مهم تداوم بدون جلب مشارکت مردم و در عین حال سازمان یافتگی خدمات قبل، حین و پس از حوادث است که می‌تواند اثر بخشی بیشتری داشته باشد. بسیاری از سازمان‌های غیردولتی در این مسیر گام بر می‌دارند و با توسعه ظرفیت خود، می‌توانند به طور موثر این نقش را ایفا کنند.

برای این منظور، همگرایی و یکپارچگی میان سازمان‌های غیر دولتی اهمیت خاصی دارد. شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه با مأموریت «توسعه ظرفیت و توانمند سازی اعضاء» ، «ارتقاء سطح تعامل و همکاری میان اعضاء» و «یکپارچه سازی و تثبیت نقش و جایگاه مدنی اعضاء» و برخورداری از 153 عضو که همگی موسسات نیکوکاری و سازمان‌های غیر دولتی هستند، خود را آمال این همگرائی نموده است.

در همین راستا مناسب دید که گزارشی اجمالی از سیل اوایل سال جاری (1398)، در سه استانِ خوزستان، لرستان و گلستان با تأکید بر نقش سازمان‌های غیر دولتی از طریق مشاهده، مصاحبه و نشست‌های تخصصی انجام دهد. این آزمایش که باهدف آشنایی با نقش سازمان‌های غیر دولتی در سیل، کمک به مستندسازی از تجارب آن‌ها و نیز کمک به همگرائی و اثر بخشی مشترک سازمان‌های غیردولتی در حوادث مشابه انجام شده است، به نتایج قابل تأملی رسیده است که توجه به آن‌ها می تواند به تقویت نقش اثر بخشی این بخش از جامعه مدنی در پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از وقوع چنین حوادثی منجر شود.

توسعه ارتباطات و تعاملات انجام شده با اعضاء، صاحب نظران و دانشگاهیان در طی انجام گزارش سبب شده است تا شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه نقد و نظرات و پیشنهادهای بدست آمده را در مسیر برنامه‌های خود قرار دهد. یقینا با همفکری و همکاری صاحبان فکر و عمل و علاقمند به توسعه جامعه مدنی میسر خواهد شد.

برای دانلود گزارش سیل اینجا کلیک کنید.