نشست نمایندگان شبکه‌های تشکل‌های مردم‌نهاد به دعوت پژوهشکده سوانح طبیعی

نشست نمایندگان شبکه‌های تشکل‌های مردم‌نهاد به دعوت پژوهشکده سوانح طبیعی، امروز دوم بهمن ماه با هدف هم اندیشی در مورد تدوین دستور العمل مشارکت تشکل‌ها در حوزه مدیریت بحران با حضور آقای گرکانی رئیس پژوهشکده و خانم عابدینی معاون مشارکت اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در محل پژوهشکده برگزار شد.

بر اساس گزارش ارائه شده در ساختار سازمانی تدوین لوایح آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویب نامه‌های قانون مدیریت بحران کشور، کمیته امور تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد تشکیل و آقای احمد بختیاری مدیر عامل موسسه خانه نجات ایران به عنوان دبیر آن انتخاب شده‌اند. در این نشست نمایندگان شبکه‌ها به موضوعاتی از جمله موارد زیر پرداختند:

استفاده موثر از شبکه‌های تشکل‌ها و سازمان‌های غیر دولتی در همه مراحل مدیریت بحران، ضرورت آموزش در مراحل قبل ، حین و بعد از بحران برای اقشار مختلف و نیز تشکل‌ها، حذف مجوز مجدد سازمان‌های غیردولتی دارای ثبت و پروانه رسمی برای فعالیت در بحران، افزودن بند قانونی” فعالیت در مدیریت بحران” در اساسنامه سازمان‌های غیردولتی، فراهم شدن زیرساخت های ضروری در بحران و بهره‌مندی سازمان های غیردولتی از آن‌ها، کمک به برقراری امنیت برای داوطلبان فعال در بحران، ایجاد بستر مناسب برای سازماندهی نیروهای داوطلب توسط تشکل‌ها، ایجاد نرم افزار اطلاع رسانی در بحران و فراگیر شدن مسئولیت‌ها در بحران و به تعبیری ملی شدن آن .

قرار شد این کمیته با نمایندگان شبکه در مدت کوتاهی نسبت به تدوین دستورالعمل مورد اشاره اقدام کند. از طرف شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه خانم زهرا رحیمی مدیرعامل جمعیت دانشجویی امام علی به عنوان نماینده شبکه ملی برای عضویت در این کمیته معرفی شدند.