مدیر عامل جدید شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه انتخاب شد.

در جلسه هیئت مدیره «شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه» بررسی‌های لازم جهت انتخاب مدیر عامل جدید صورت گرفت.
در این جلسه که به میزبانی «انجمن اتیسم ایران» برگزار گردید، علیرضا آتشک با اکثریت آرا برای خدمت رسانی در سمت «مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه» انتخاب شد.
علیرضا آتشک متولد سال ۱۳۵۹ است و سابقه‌ای ۲۰ ساله در حوزه فعالیت‌های اجتماعی دارد.
وی سمت مدیر عامل موسسه رعدالغدیر، مسئولیت ایجاد بیش از ۲۰ موسسه مربوط به معلولین در کشور، سمت قائم مقام شبکه سماوات، عنوان کارآفرین نمونه بهزیستی در استان تهران و عنوان کارآفرین نمونه اجتماعی کشور را در کارنامه خود دارد.