نشست مشترک شبکه و آموزش و پرورش

واحد ارتباطات – نشست مشترک برخی از اعضا شبکه و دو تن از مدیران بخش‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش یکشنبه 10 آذرماه در دفتر شبکه برگزار شد. هدف از این نشست و گفتگو ایجاد تعامل و همکاری بیشتر میان شبکه و سمن‌های عضو مرتبط و وزارت آموزش و پرورش بود.

نمایندگان وزارت آموزش و پرورش آقای کوهستانی معاون مدیر کل شوراها و خانم بهروزی مدیر اداره فرصت‌های اختصاصی بودند. حمایت و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد، تهیه و تدوین یک آئین‌نامه‌ مشخص به منظور تسهیل در امر ارتباط با وزارتخانه، هدفمند کردن برنامه‌ها با هدف برطرف کردن موانع و چالش‌های موجود از جمله موضوعاتی بود که به آن پرداخته شد.

در ادامه  برخی از اعضا شبکه حاضر در جلسه در این حوزه پیشنهاداتی را به شرح زیر مطرح کردند:

1- ایجاد فضای امن و جلب اعتماد جهت انجام همکاری‌های مشترک

2- برگزاری جلسات مستمر تا زمان حصول به نتیجه

3- همراه و همراستا نمودن آن وزارت با فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد

4- ایجاد دفاتری در مناطق کشور ذیل آموزش و پرورش برای بررسی چالش‌ها و مشکلات سازمان‌های مردم‌نهاد در همان مناطق

5- آماده سازی زیرساخت‌های مورد نیاز از طریق ارتباط با نهادهای مرتبط (بهداشت، معیشت…)

6- استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی موجود در سمن‌ها

7- به رسمیت شناختن فعالیت سمن‌ها

8- طراحی و تدوین یک مدل همکاری با سمن‌ها

9- بررسی نمونه‌های تعاملی موفق در سطح بین‌المللی

 

در انتهای جلسه برگزاری یک نشست مشترک با حضور وزیر و برخی از مدیران وزارت آموزش و پرورش و همچنین تهیه و تنظیم مدل همکاری میان آن وزارت و سمن‌ها با همکاری و مشارکت شبکه ملی مصوب و در دستور کار قرار گرفت.