خیابان؛ امن‌تر از پیاده‌رو‌ها برای نابینایان است

«Retinitis Pigmentosa» که به اختصار RP خوانده می‌شود نوعی بیماری ژنتیک است که به تدریج نعمت بینایی را از بیمار می‌ستاند. «انجمن حمایت از بیماران چشمی آرپی» سال ۱۳۸۰ با دغدغه حمایت از بیماران مبتلا به این آسیب چشمی تاسیس شده است. سال‌ها است که ساختمانی در پارک اوستا تهران؛ مأمن افراد مبتلا به نابینایی […]