نکته 2 : چگونگی کنترل اضطراب قبل از شرکت در جلسه

چگونگی کنترل اضطراب قبل از شرکت در جلسه

اگر پیش از ورود به جلسه‌ای اضطراب دارید، باید برای آن چاره‌ای بیاندیشید. اضطراب پیش از جلسات کاری می‌تواند تاثیر منفی زیادی بر نتایج جلسه داشته باشد. آیا شما در طول جلسه آرام هستید؟ یا عصبی؟ آیا حواس شما پرت است؟ آیا به مطالبی که قرار است در جلسه مطرح کنید فکر می‌کنید؟ یا به […]