ژاکت آبی؛ پلی برای عبور از فقر در دنیایی بهم‌پیوسته

ژاکلین نوگراتز کار شایسته‌اش در بانک چیس منتهن را رها می‌کند و به آفریقا می‌رود. ژاکت آبی زندگی‌نامه خودنوشت این زن آمریکایی و تلاشش برای فقرزدایی پایدار با رویکردی کسب و کار محور در آفریقاست. در این کتاب که در سال 2009 منتشر شد 25 سال زندگی ژاکلین در کشورهای مختلف آفریقایی در روایتی نزدیک بیان می شود.