فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد، تا به حال حرفه‌فهم شده‌اید؟

فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد، تا به حال حرفه‌فهم شده‌اید؟

در مذمت نصحیت‌های ناخواسته، نصحیت‌های طعنه‌آمیز بخش خصوصی به سازمان‌های مردم‌نهاد آلیسون کارنی، موسسه مشاوره سازمان‌های غیرانتفاعی واشنگتن چند سال پیش بود که با چند دوست که در شرکت‌های بزرگ و موفق تبلیغاتی کار می‌کردند درباره عملکرد سازمان غیرانتفاعی‌مان مشورت می‌کردم. چند نمونه از گزارش فعالیت‌هایمان، وب‌سایت، و پست‌های شبکه اجتماعی را نشان‌شان دادم و […]