چرا روشنای امید ایرانیان؟

کوله‌باری از تجربه گفتگویی صمیمی با متولیان موسسات نیکوکاری و خیریه است. اگر موفق به شرکت در لایو اینستاگرام «شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه»و «موسسه خیریه روشنای امید ایرانیان» نشده‌اید اکنون می‌توانید از طریق سایت ما به ویدیو ضبط شده آن دسترسی پیدا کنید. این لایو در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۲ برگزار شده است.