تقدیر شبکه‌ملی از نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها

مراسم تقدیری به‌پاس فعالیت‌های «نمایندگان شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها» در محل دفتر «شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه»، با حضور رئیس هیئت‌مدیره، مدیرعامل و تنی چند از اعضا و مشاوران هیئت‌مدیره شبکه و نمایندگان این شورا برگزار گردید. این اقدام به بهانه پایان دوره فعالیت آقایان چراغچی، الموتی، آقاخانی و سرکار خانم […]