ژاکت آبی؛ پلی برای عبور از فقر در دنیایی بهم‌پیوسته

ژاکلین نوگراتز کار شایسته‌اش در بانک چیس منتهن را رها می‌کند و به آفریقا می‌رود. ژاکت آبی زندگی‌نامه خودنوشت این زن آمریکایی و تلاشش برای فقرزدایی پایدار با رویکردی کسب و کار محور در آفریقاست. در این کتاب که در سال 2009 منتشر شد 25 سال زندگی ژاکلین در کشورهای مختلف آفریقایی در روایتی نزدیک بیان می شود.

با حضور معاون وزیر کار و رئیس سازمان بهزیستی؛ پیشنهادها و چالش‌های تشکل‌های غیردولتی با رویکرد فقرزدایی

نشست بررسی پیشنهادها، راهکارها، و چالش‌های تشکل‌های غیردولتی با رویکرد فقرزدایی با وزارت کار روز 28ام مهرماه با حضور معاون وزیر، رئیس سازمان بهزیستی، و نمایندگان موسسات عضو شبکه در سالن کنفرانس کانون اسلامی انصار برگزار شد.