بازرس قانونی در سمن ها

آیا بازرسی قانونی در سمن ها نیاز به آموزش دارند؟ در ارکان تعریف شده برای حاکمیت شرکتی، بازرس قانونی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. علی رغم اهمیت جایگاه بازرس قانونی در شرکت‌های تجاری ( بخصوص در شرکت های سهامی خاص و سهامی عام) و همچنین در سازمان های مردم نهاد ( سمن‌ ها) […]