نکته 4 : میزان صمیمیت در تیم کاری چقدر باید باشد؟

کار تیمی

شما حتما تا به حال در تیم کاری خود درگیر تعامل با همکاران و یا دیگر افراد بوده‌اید؛ شاید به این نکته توجه نکرده باشید که میزان دوستی یا صمیمیّت شما در محیط کار تا چه میزان باید باشد؟ آیا صمیمیت در محیط کار استانداردی دارد؟ ممکن است تصور کنید که توصیف تیم کاری خود […]