بازآفرینی شهری بعد از یک سال توقف

پنجاه و یکمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پس از گذشت بیش از یک سال توقف این ستاد در تاریخ نهم آذر ماه با حضور وزیر راه و شهرسازی با دستور جلسه «ارائه گزارش دبیرخانه ستاد و نیز گزارش کارگروه تدوین و برنامه اقدام برای روستاهای حریم شهرها توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و کارگروه پیش بینی و پیش گیری از گسترش بافت‌های نا کارآمد شهری توسط معاونت اجتماعی قوه قضائیه» برگزار شد.

در گزارش دبیرخانه ضمن اشاره به ابعاد جامعه هدف بازآفرینی شهری در برنامه ششم شامل 1334 محله (48% مساحت محلات کل جامعه هدف) از 2700 محله در کل برنامه، اعلام شد که از سال اول برنامه تا کنون صرفا 20% برنامه تحقق پیدا کرده است.

در گزارش کارگروه تدوین برنامه اقدام برای روستاهای واقع در حریم شهرها اشاره شد که 3275 روستای حریم شهر در ایران وجود دارد که 13% جمعیت 20 میلیونی روستا نشینان را شامل می شود که 509 روستا فاقد دهیاری هستند.

در گزارش کارگروه پیش‌بینی و پیش‌گیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد شهریِ معاونت اجتماعی قوه قضائیه مطرح شد که توانمند سازی 3000 روستا و با اولویت 700 روستا در 6 استان هدف گذاری شده است. علاوه بر آن به مواردی از جمله تمرکز و اولویت بخشی به پیشگیری از تخریب و جلوگیری از تفکیک غیر قانونی اراضی نیز اشاره شد.

در بخش بحث و بررسی گزارش‌های ارائه شده، فیروزه صابر مدیرعامل شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه، به عنوان دبیر کارگروه تشکل‌های مردم‌نهاد ستاد ملی اظهار داشت که  این برنامه از مرحله بودجه بندی، طراحی، اجرا و حتی نظارت توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود در حالیکه برنامه باز آفرینی شهری اساسا باید مشارکت محور و با نقش بازآفرینی مردم و از طریق سازمان‌های غیر دولتی و به ویژه سازمان‌های محلی باشد و اصلا در هیچ یک از برنامه‌ها و گزارش‌های ارائه شه به آن اشاره نشده است و به همین دلیل تنها 20% برنامه‌ها تاکنون تحقق یافته است، پیشنهاد می‌شود موضوع مشارکت محوری در برنامه‌ها و توجه به نقش سازمان‌های غیردولتی به عنوان یک اصل در برنامه‌ها و اجرای آن لحاظ شود.

در پایان وزیر راه و شهرسازی از آقای پژمان دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری خواست که چهار محور زیر در برنامه گنجانده شود:

  1. مقاوم سازی منازل
  2. احداث زیربنا های محلات
  3. خدمات روستایی محلات
  4. توانمندسازی جوامع محلی

همچنین مطرح کردند که برای سمن‌ها و سازمان‌های محلی هم سهمی در برنامه در نظر گرفته شود.